Ny klimat- och energistrategi för Skåne ute på remiss

Under 2017 tog Klimatsamverkan Skåne fram ett förslag till regional klimat- och energistrategi. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter då förslaget är ute på remiss.

Strategin innehåller förslag till nya regionala mål och åtgärder för klimat- och energiarbetet i länet fram till år 2030, och ska ersätta den nuvarande regionala klimat- och energistrategin.

Stöd och inspiration för att nå klimatmål

Arbetet har bedrivits inom Klimatsamverkan Skåne som är en samarbetsplattform för ett effektivare klimatarbete i Skåne. Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration, vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder för att nå Skånes klimatmål.

Strategin ska kunna användas av alla berörda lokala och regionala aktörer i Skåne och samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av de ambitioner som finns för länets utveckling inom klimat- och energiområdet.

Remiss till 15 mars

Förslaget är nu ute på en bred remiss fram till den 15 mars. Alla är välkomna att lämna synpunkter på föreslagna mål, prioriterade områden och åtgärder. Beslut om en ny klimat- och energistrategi ska sedan tas före sommaren 2018.

Strategin i remissversion och hur du lämnar synpunkter hittar du på klimatsamverkanskane.se:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter