Stöd för mer mountainbike i Skåne

Ett projekt för att skapa fler leder för mountainbikecykling i Skåne får stöd av regionala utvecklingsnämnden.

Skåneleden är anlagd som en vandringsled, men alltfler använder leden för mountainbikecykling. Det ger bland annat större slitage på stigarna än vandring, och markägare har varit skeptiska till mountainbikecykling på privat mark. Därför har Region Skåne efterlyst satsningar på att skapa utpekade mountainbikeleder i Skåne. 

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling driver ett samordningsprojekt för mountainbikeutveckling i Skåne, med mål att etablera bra leder för stigcykling i Skåne. Nu stöttar regionala utvecklingsnämnden projektet med 490 000 kronor per år fram till 2020, totalt 1 470 000 kronor.

Förhoppningen är att speciella leder för mountainbike i förlängningen också ska locka hit både svenska och utländska cykelturister. På den utländska marknaden är intresset för mountainbike som friluftsaktivitet nästan är lika stort som intresset för vandring.

Se beslutet på regionala utvecklingsnämnden 13 november

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter