Skånsk livsmedelsstrategi på plats

På sitt sammanträde 7 december antog regionstyrelsen Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat.

Skånes livsmedelsstrategi är en gemensam utvecklingsstrategi för mat och
livsmedel med koppling till hälsa och hållbarhet. Strategin utgår från Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030.

Syftet med Skånes livsmedelsstrategi är att ge förutsättningar för att utveckla livsmedelsföretag och produktionsmetoder i världsklass och att bidra till det globala klimatarbetet.

Bakgrund

I augusti 2015 beslutade regionala utvecklingsnämnden att ta fram en
livsmedelsstrategi för Skåne. Arbetet med att ta fram strategin har
letts av en politisk styrgrupp i Region Skåne med stöd av en extern
arbetsgrupp bestående av bland andra Länsstyrelsen i Skåne Län, LRF Skåne och SLU Alnarp.

Under 2016 genomfördes sex dialogmöten till vilka aktörer inom
livsmedelssystemet i Skåne inbjöds. Tankar, förslag och rekommendationer från dessa möten har lyfts in i arbetet och sammanställts till fyra ställningstaganden för Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter