• Frida Lindqvist och Sebastian Harrison på Kävlinge bibliotek har gjort en film som belyser den komplexa fjärrlånefrågan.

    Frida Lindqvist och Sebastian Harrison på Kävlinge bibliotek har gjort en film som belyser den komplexa fjärrlånefrågan.

”Vi som blev över” – en film om fjärrlån

Kävlinge bibliotek har med stöd av Region Skåne gjort en film som belyser den komplexa fjärrlånefrågan.

Sebastian Harrison och Frida Lindqvist på Kävlinge bibliotek har gjort en film om fjärrlån och om böckernas vindlande väg genom Skåne. I filmen får vi höra röster från lokal, regional och nationell nivå. Såväl användare som personer som arbetar på och för bibliotek ger sina perspektiv på frågan. Vi har ställt några frågor till Sebastian och Frida.

Hej, ni har gjort en film, ”Vi som blev över”, som belyser fjärrlånefrågan. Hur kom det sig att ni just ville jobba med filmmediet?

Sebastian är filmintresserad sedan tidigare och ville använda det här mediet i biblioteksverksamheten. Vi har redan innan filmat lite med våra telefoner och lagt upp i våra sociala mediekanaler, men såg nu en chans att lära oss hantverket på ett mer seriöst sätt.

Vad har ni fått syn på när det gäller frågan om transporter och mediesamarbete?

Att frågan är väldigt komplex. Det finns många olika perspektiv, vilket vi hoppas framkommer i filmen. Vi har definitivt fått en större förståelse för de svårigheter som har uppstått på senare tid när det gäller fjärrlån.

Var det något särskilt som överraskade er?

Alla vi frågade om intervju var positiva och ville ställa upp, även om det var framför en filmkamera! Modigt.

Vad hoppas ni att filmen ska få för effekt?

Att den tillför något i den diskussion som redan pågår och kanske kan leda till utveckling och ett större samförstånd när det gäller mediesamarbete. Vi hoppas också att den kan uppmuntra andra bibliotekarier till att använda film för att undersöka och förmedla utmaningar inom bibliotekssektorn. Film är ett lättillgängligt och roligt sätt att nå ut och ta till sig information, tycker vi. Det är tidskrävande, men å andra sidan är ju alla projekt det, mer eller mindre.

Blir det fler filmprojekt för er och i så fall om vad?

Ambitionen är att ha fler filmprojekt framöver, men i lite mindre skala. Vi har inga direkta planer i dagsläget, men känner att infotainment är framtiden, i alla fall för biblioteken i Kävlinge!

”Vi som blev över” – en film om fjärrlån