• Gitte Grönfeld Wille, kulturchef i Region Skåne 2012-2022. Foto: Kennet Ruona och Cecilia Palmkvist

    Gitte Grönfeld Wille, kulturchef i Region Skåne 2012-2022. Foto: Kennet Ruona och Kulturförvaltningen

Tre frågor till kulturchef Gitte Wille

Efter drygt 10 år som Region Skånes kulturchef lämnar Gitte Wille nu sin tjänst för att vid årsskiftet bli direktör vid Nordiska ministerrådet med ansvar för Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Innan hon gör sin sista arbetsdag hos oss bad vi henne svara på några korta frågor för att sammanfatta åren i Skåne.

Finns det något speciellt du vill lyfta fram från de här tio åren?

Jag har tillsammans med mina kollegor och medarbetare på Kulturförvaltningen, och i samarbete med politiken, gjort fantastiskt många saker de senaste 10 åren. Det går egentligen inte att lyfta fram något specifikt eller sammanfatta allt som hänt. Ett sätt att göra det skulle annars vara att utgå från ekonomin, där kulturnämndens budget har ökat från cirka 450 miljoner kronor till drygt 575 miljoner kronor i budgeten för 2022.

Men om jag ska lyfta en specifik sak som fått stor betydelse är det Kulturförvaltningens arbete under pandemin och hur vi hanterade dess konsekvenser för det skånska kulturlivet. Det var en surrealistisk situation som utmanade våra föreställningar om världen som vi känner den. Region Skåne valde redan den 11 mars att temporärt stänga sina egna kulturverksamheter, Malmö Opera och Skånes Dansteater, för att minska risken för smittspridning.

För våra övriga drygt 90 verksamhetsstödsmottagare intog vi en generös hållning på det sättet att vi, oavsett om verksamheten var igång eller hade tvingats stänga, betalade ut deras verksamhetsstöd och gav möjlighet för dem att få förskottsutbetalningar om de drabbades av likviditetsproblem på grund av uteblivna intäkter. Detta generösa förhållningssätt gällde även alla beviljade projektstöd där vi godkände uppskov med redovisningar och möjliggjorde pausade eller förlängda projekt utan att det fick några konsekvenser för det beviljade projektstödet.

För vår del var det viktigt att vara en effektiv kulturmyndighet som hanterade krisen skyndsamt och upprätthöll en tydlig och effektiv kommunikationsnivå. Jag upplever att vi i en jämförelse med andra myndigheter, såväl nationellt som internationellt, agerade förebildligt. Jag är verkligen stolt över hur hela Kulturförvaltningen arbetade under den perioden.

Vad tar du med dig från Skåne i ditt nya uppdrag?

Det jag framför allt tar med mig är ett ”mindset” som finns i Kulturförvaltningen som handlar om att bejaka det gränsöverskridande. Att se och hitta lösningar eller insatser på tvärs av sektorer eller politikområden.

Jag tror dessutom starkt på det gränsöverskridande som finns i konsten. Konstnärer har en förmåga att se det som inte än finns, och att sätta ord och bilder på vår existens. Konstnärer ser ofta nya perspektiv eller idéer, som i sin tur inspirerar andra. Såväl på ett individplan, som en övergripande idé eller kunskap som sprids vidare till bland annat de kreativa branscherna och andra sektorer.

På Kulturförvaltningen finns det en stark motivation att arbeta med regional kulturutveckling och en vilja att vara med, påverka och arbeta för att stärka kultursektorn betydelse i utvecklingen av hela samhället. En stark övertygelse om att kultursektorn kan göra skillnad. Detta ”mindset” tar jag nu med mig in i det nordiska samarbetet.

Finns det något speciellt svenskt/skånskt ord eller uttryck som du kommer att fortsätta använda?

Jag tar med mig hela det svenska språket med alla dess många specifika ord och uttryck. Svenska var ett nytt språk för min del när jag började i Region Skåne 2012.

Jag förstod svenska och hade också innan dess haft svenska kolleger, annars hade jag nog inte vågat att söka mig till Sverige. Men den stora utmaningen och sedan lärdomen var ju hela den politiska vokabulären. Jag hade egentligen ingen aning om innebörden av ord och uttryck som ”politisk beredning”, ”förhandlingsframställan till staten”, ”äskanden”, ”kultursamverkansmodellen” med mera. Det var många ”byråkrat-ord” som jag snabbt fick lära mig.

Men om det finns ett specifikt skånskt ord som jag vill ta med mig väljer jag det skånska ordet ”rantafej” som ju betyder fest efter städning, det tar jag med mig, alltid fest efter städning.