• Surrah al-Himidy, praktikant på Kulturförvaltningen. Foto: Kulturförvaltningen

Fem frågor till Surrah al-Himidy

Under november månad har vi på Region Skånes kulturförvaltning haft nöjet att ha Surrah al-Himidy som praktikant hos oss. Vi ställde fem frågor till henne om praktiken.

Surrah al-Himidy går den tredje terminen på det tvååriga masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi, ABM, vid Lunds universitet. Hon jobbar också extra på några olika stadsdelsbibliotek i Malmö: Oxie, Lindängen, Husie och Bellevuegårdens bibliotek.

Under november månad har hon haft praktik på Region Skånes kulturförvaltning. Hon har främst följt utvecklarna inom den regionala biblioteksverksamheten i deras arbete, men också övriga utvecklare och chefen på enheten kultur och samhälle. Hon hann också besöka sjukhusbiblioteken i både Lund och Malmö.

Det har varit otroligt roligt och utvecklande att ha Surrah som praktikant på förvaltningen och vi önskar henne all lycka i arbetslivet!

Vi ställde fem frågor till Surrah om hennes praktik:

Hur har din praktik varit?

Fantastiskt lärdomsrik!

Vad har varit roligast och mest intressant av det du har gjort under dina veckor här?

Att se hur olika verksamheter jobbar med biblioteksutveckling! Jag tyckte särskilt mycket om kunskapsdagen om romsk inkludering på biblioteket i Oxie. Ser verkligen fram emot att se det romska biblioteket byggas upp.

Var det något som förvånade eller överraskade dig?

Allting har varit överraskande! Jag kom in utan någon förkunskap om hur ni jobbar som kulturutvecklare och går ut nu med massa nya tankar.

Vad tar du med dig härifrån, som du tror att du kan ha nytta av i framtiden?

Jag tar definitivt med mig vilka sätt som Region Skåne stöttar biblioteksutveckling och hur det går till med projektstöden.

Vad vill du skicka med oss på Kulturförvaltningen efter dina veckor här?

Att göra skillnad på integration och inkludering; integration i all ära men det är inte alla som behöver integreras, vissa behöver bara inkluderas. Vi behöver aktivt inkludera människor och prata med dem, inte om dem.