• Workshop inför Stora utvecklingsdagen 2023. Foto: Surrah al-Himidy

Stora utvecklingsdagen 2023 tar form

Den 17 mars 2023 sker den stora utvecklingsdagen! Inför den stora presentationsfesten samlades i veckan personal från bibliotek runt om i Skåne på STUDIO i Malmö för att diskutera sina projekt och presentationsformat.

På workshopen brainstormades idéer och delades tips. Workshopen utgick från bästa sätt att presentera på, samt på vilka sätt som varje projekt ska presenteras.

Olika sätt att presentera projekten

Biblioteken delades in i konstellationer baserat på målgrupper. I dessa grupper skrev de ner sina prefererade presentationssätt på post it-lappar och röstade sedan fram de förslag som de föredrog. Topp-förslagen, liksom fördelar och nackdelar, diskuterades först i smågrupper och sedan i helgrupp.

Tips och förslag

Därefter diskuterade de projektidéerna med varandra i smågrupper och gav varandra input på tips och förslag på tillvägagångssätt på såväl projekten som presentationsformat. Det viskades om samverkan och samarbeten mellan biblioteken.

Sjätte året för Stora utvecklingsdagen

Stora utvecklingsdagen har arrangerats varje år sedan 2018. Dagen är till för folkbiblioteken att dela inspiration och lärdomar från projekten samt utvecklingsinsatserna som de genomfört med stöd från Region Skåne. Genom att ta del av varandras erfarenheter, samtala och nätverka kan dessutom nya idéer och samarbeten ta form.

Nästa SUD sker den 17 mars 2023. Håll utkik på webben för mer information och anmälan.

Text: Surrah al-Himidy