• Fotomontage av kognitivt tillgänglig skyltning från Simrishamns bibliotek. Bilder som denna används för att prova sig fram till den mest tillgängliga skyltningen i bibliotekets projekt Kognitiv skyltning. Bild och fotomontage: Kate Visonj, Simrishamns bibliotek.

Skånska bibliotek på Bokmässan 2022

Två skånska bibliotek tar plats på Biblioteksscenen under Bokmässan i Göteborg i september. Simrishamns bibliotek berättar om ett utvecklingsprojekt på temat tillgänglig skyltning och Höganäs bibliotek lyfter social hållbarhet och delaktighet.

Vi är många som ser fram emot att åka till Bokmässan 2022, en mässa som förhoppningsvis är som vanligt igen, med mycket folk i montrarna, levande publik framför scenerna och många fina samtal.

Något att särskilt se fram emot under Bokmässan är att se två skånska bibliotek ta plats med sina utvecklingsprojekt på Biblioteksscenen.
Simrishamns bibliotek berättar om sitt arbete med kognitivt tillgänglig skyltning och Höganäs bibliotek om hur de bygger ett nytt bibliotek med social hållbarhet och delaktighet som ledstjärnor. Dessutom deltar vi från den regionala biblioteksverksamheten i Skåne med en punkt om biblioteken som resurs i kommunens digitala utveckling.

Tre skånska punkter på Biblioteksscenen under Bokmässan 2022:


Tydligt, tillgängligt och tryggt bibliotek för alla - med rätt typ av skyltning
Simrishamns bibliotek
Torsdag 22 september kl. 11.30-11.50
En av de vanligaste orsakerna till kognitiva problem på bibliotek är rörig och otydlig information.
Det här projektet tydliggör VAD man kan göra på ett bibliotek, VAR man gör det och HUR man gör det. Förmedlingen sker med skyltning på ett kognitivt tillgängligt sätt, ett sätt som arbetats fram tillsammans med målgruppen och expertis på området. Primärt är syftet att uppnå ett bibliotek som är tydligt, tillgängligt och tryggt för alla. Sekundärt är projektet tänkt att lägga grunden för ett fortsatt delaktighetsarbete med målgruppen.
Målgruppen är personer med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - men det som gagnar denna grupp gagnar alla, oavsett ålder.
Projektet finansieras med stöd från Region Skåne.

Bibblan och jag 2.0 - Framtidens socialt hållbara bibliotek i Höganäs kommun
Höganäs bibliotek
Torsdag 22 september kl. 14.00-14.20
Ett nytt huvudbibliotek ska byggas i Höganäs och syftet med projektet är att lägga grunden för framtidens bibliotek, med social hållbarhet som utgångspunkt och ett reellt inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper.
Målgrupperna är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska.
Projektet finansieras med stöd från Region Skåne.

Biblioteken som resurs i kommunens digitala utveckling
Regional biblioteksverksamhet i Skåne
Torsdag 22 september kl. 15.00-15.20
Hur kan biblioteken vara en resurs i kommunens digitala utveckling? Hur arbetar biblioteken med digitalisering gentemot invånarna i kommunen? Kan kommunens kundtjänster, medborgarkontor med flera dra nytta och lära av bibliotekens arbete med att stärka sina medarbetares kompetens för att möta invånarnas digitala frågor? Utifrån dessa frågor och några till har Region Skånes regionala biblioteksverksamhet, tillsammans med den regionala digitaliseringskoordinatorn, tagit initiativ till ett samarbetsprojekt som ger förutsättningar för biblioteks- och digitaliseringschefer i Skånes kommuner att mötas, inspireras av goda exempel, diskutera och identifiera egna samarbetsmöjligheter. 

Bokmässan äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 22-25 september.