• Bokstart är en nationell läsfrämjande satsning som vill uppmuntra föräldrar och vuxna i små barns närhet att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Foto: Susanne Kronholm

Skånska bebisar får Leka tittut!

Alla skånska barn ska från och med i höst få en bok från Region Skåne när de blir åtta månader. Boken som ska delas ut heter Leka tittut!

Leka tittut! är en omtyckt pekbok av Maria Nilsson Thore och Annika Thore från 2014. Den handlar om Vira som leker en klassisk tittut-lek bland täcken och kuddar - en lek som de flesta bebisar känner igen.
Med start under hösten 2022 kommer boken att delas ut under de hembesök som barnhälsovården, BHV, gör hos alla familjer när barnen är åtta månader.

– Under hembesöket läser också BHV-sjuksköterskan boken tillsammans med barnet. Metoden som används är så kallad dialogläsning och kan beskrivas som läsning med barnet, snarare än för barnet. Fokus ligger på samspelet mellan barn och vuxen, genom ljud, ord och gester. Tanken är att BHV-sjuksköterskans lyhörda dialogläsning med barnet ska inspirera föräldrarna att sedan göra på liknande sätt, säger Ylva Thor, hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne.

Satsar på små barns språkutveckling

Bokgåvan ingår i en ny regional insats för att främja de allra minsta barnens språkutveckling. Läsning med barn redan vid späd ålder har enligt forskning positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Region Skåne avsätter från och med 2022 två miljoner kronor per år i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för ändamålet.

En del av Bokstart

Initiativet med en bokgåva som delas ut via barnhälsovården är ett led i Region Skånes pågående arbete med Bokstart. Bokstart är en nationell läsfrämjande satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bibliotek, barnhälsovård och förskolor har samarbetat kring Bokstart i Skåne sedan 2015 med stöd från Statens kulturråd sedan 2019.

Ny bok vartannat år

– Den bok som delas ut vid hembesöken kommer att bytas ut vartannat år. En ny titel väljs alltså 2024. På så sätt får syskon i samma familj i de flesta fall olika böcker. På sikt ger det skånska barn tillgång till fler barnbokstitlar, och därmed fler ord, i hemmet, säger Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek på Region Skåne.

Region Skånes kulturförvaltning och Utvecklingsenhet barnhälsa väljer tillsammans ut vilken bok som ska delas ut. I valet av Leka tittut! tog de också hjälp av 180 skånska bibliotekarier, logopeder och BHV-sjuksköterskor som deltog i en omröstning.