• Clownen Knutte tillsammans med ukrainska barn i Höllviken. Foto: Region Skånes kulturförvaltning

Simsalabim – Clowns in transit

Några dagar per vecka får Migrationsverkets transitboende i Malmö besök av clowner från Kulturakrobaterna. Genom humor, musik, trolleri, jonglering och akrobatik kommunicerar clownerna med de ukrainska barnen.

Besöken arrangeras med stöd från Region Skåne.

Konst och kultur har en förmåga att öppna upp och bygga broar mellan människor. Detta gäller inte minst för clownen, som kommunicerar utan att använda ord. ”Simsalabim” betyder samma sak på ukrainska som på svenska och det kroppsspråk som clownerna använder är universellt. 

I sitt arbete utgår clownerna i Kulturakrobaterna från FNs barnkonvention där det bland annat fastslås att alla barn har samma rätt till fritid, lek, rekreation samt fritt deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Vid besöken står det individuella mötet i centrum. Varje möte anpassas efter det enskilda barnets egna resurser och behov och utgår från barnets lekfullhet, fantasi och drömmar. 

- Barn är specialister på att i leken skapa rum som upplevs som verklighet, och därmed är verkliga, säger Lars Flygare från Kulturakrobaterna och initiativtagare till besöken. Rum som det är möjligt att stiga in i och som det går att välja att lämna. Barn har en fantastisk förmåga att skapa helhet och meningsfullhet i nuet.

Vid besöken samarbetar Kulturakrobaterna med personer från Röda korset. Det handlar inte om någon form av terapi eller behandling utan ett sätt att vara tillsammans i stunden som i sig främjar utveckling och välbefinnande. 

- Vi strävar efter att skapa en atmosfär där barnet känner att det kan uttrycka sina känslor samt att clownerna lyssnar och förstår, säger Lars Flygare. Vi hoppas att vårt arbete ska hjälpa såväl barnen som deras anhöriga att förstå sin tillvaro. Vi vill ge dem stöd att möta de krav och påfrestningar de ställs inför och skapa en känsla av tillräcklighet och meningsfullhet.

De individuella mötena kompletteras med mer gruppinkluderande och föreställningsliknande upplevelser. Allt handlar dock om barnens förväntningar och behov. Mellan besöken har barnen även möjlighet att hålla kontakt med clownerna med brev, kort och olika digitala kanaler. 
Förutom att besöka Migrationsverkets transitboende i Malmö har Kulturakrobaterna bland annat även träffat barn tillsammans med deras föräldrar/mammor i Höllviken. Möten som har varit öppna för alla och som organiserats av lokala frivilligorganisationer. 

Bakgrund

Metoden att arbeta med barn på flykt vid Migrationsverkets boenden utvecklades 2015/2016 då ett stort antal flyktingar anlände till Sverige från Syrien. Kulturakrobaternas arbete med såväl barnen från Ukraina idag som med barnen från Syrien bedrivs med stöd från Region Skåne. 
Stödet till Kulturakrobaterna är ett av flera sätt som Region Skåne ger stöd till kulturaktörer med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.