• Anders E Larsson från Lund blir den skånska representanten i den andra upplagan av det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd. Foto: Privat

Regionala författare får stöd genom Skrivyta Syd

Till den andra upplagan av utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd kommer Skånes representant Anders E Larsson tillsammans med fem andra personer få chansen att utveckla sitt författarskap under ett år.

Idén bakom Skrivyta Syd är att bidra till att skapa en levande litterär miljö i södra Sverige där det är möjligt att kunna leva och verka som författare. Att man inte ska känna sig tvungen att flytta för att få tillgång till nätverk och resurser. Det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd drivs av sex sydsvenska regioner.

Utveckling av författarskapet

Skrivyta Syd inleds med en vecka på Öland där deltagarna får lära känna varandra, skriva, och möta etablerade författare som ska coacha deltagarna i utvecklingen av deras författarskap. Representant för den nya upplagan är Anders E. Larsson som under många år ägnat sig åt skrivande i olika former, bland annat som journalist, kritiker, låtskrivare och poet. 

–  Jag skriver framför allt poesi och ambitionen är att skriva med ett tillgängligt tilltal, men där komplexiteten ligger under ytan. I det jag skriver är berättandet inte det viktiga och det finns inte något färdigt facit med en enda ”rätt” tolkning. Samtidigt är det viktigt för mig att ha en anledning till varför jag publicerar något. Jag vill vara äkta mot mig själv för att på allvar kunna förmedla något som även kan vara viktigt för andra. säger Anders E Larsson.

Representanter från flera regioner

De sex deltagarna i Skrivyta Syd kommer var och en från en av region i Sydsverige som ingår i projektet. Förutom Anders E. Larsson deltar Matthias Nilo, Kalmar län, Anna-Carin Svanå, Halland, Ester Svensson, Kronoberg, Camilla Kärnebro, Blekinge samt Jakob Eng, Jönköpings län. Deltagarna representerar olika uttryck och har olika drivkrafter för såväl sitt skrivande som för sitt deltagande i Skrivyta Syd. Den gemensamma nämnaren är att alla ser fram emot att under ett år få befinna sig i ett sammanhang där de får möjlighet att utveckla sig själva tillsammans med andra. 

– Den konkreta målsättningen med mitt deltagande är att sammanställa en diktsamling som har arbetstiteln Kustrum och Starberget. Den utgår från två noder (lika fiktiva som verkliga) kring vilka resor i nuet och minnet pågår. Förhoppningsvis blir resultatet tillräckligt bra och färdigt för att kunna ges ut i bokform av ett etablerat förlag, Men en minst lika viktig aspekt är annars att ”slipa” på min poesi och jag hoppas att jag under detta år ska få tid att utveckla min egen identitet, mitt språk, tilltal och ett eget personligt författarskap, säger Anders E. Larsson.

Under Skrivyta Syd ingår residensvistelser på olika platser i södra Sverige, branschträffar, coachning, samtal med andra författare och inte minst en möjlighet att avsätta tid för läsning av sin egen och de andra deltagarnas texter.

– För mig är den stora behållningen med att delta i en kvalificerad skrivutbildning de nära och uppmärksamma läsningarna av egna och andras texter. I sina bästa ögonblick kan en dikt hitta sig själv och leva sitt eget liv. Men handlar det om en större helhet, i t.ex. en diktsamling, är jag som poet eller författare beroende av övergripande synpunkter från andras läsningar och diskussioner kring den sammanhållande tematiken och kraften den genererar. Just den här kritiska medläsningsaspekten ser jag fram emot att kunna ta del av genom den plattform som Skrivyta Syd erbjuder, säger Anders E. Larsson.

Första upplagan avslutad

I juni avslutades den första upplagan av Skrivyta Syd. Skånsk deltagare var då Nina Pascoal från Malmö. Våren 2021 utkom hon med sin första roman, ”Vi röstar om vi saknar mamma”, som gavs ut av Alberg Bonniers förlag.  

– Det har på många sätt känts lyxigt för mig och min konstnärliga process att vara med i Skrivyta Syd. Det som nog betytt mest och som jag tar med mig är de olika läsningar jag fått av mitt manus: av manuscoacher och skrivpedagoger, men också de andra deltagarnas läsningar. Det har varit både fint och som en energikick i skrivandet. Att få läsa de andra deltagarnas texter har också betytt mycket, det är väldigt inspirerande att släppas in i andras texter även om man har olika språk, genre eller stil, berättar Nina Pascoal och fortsätter. 

– Jag tycker fortfarande det känns konstigt att använda författare som en titel. Nu är det som något jag prövar på och ser om det passar mig. Under året med Skrivyta Syd har jag i alla fall blivit utmanad i mitt skrivande, men också vad gäller själva synen på litteratur och skrivande, men även också vad gäller själva synen på litteratur och skrivande. Och även om jag just nu är i full kris med mitt manus, något som jag tror hör till, är planen att fortsätta att skriva på min andra roman och försöka vara öppen för både vart historien vill ta vägen och vad jag egentligen vill med den. Och tills vidare kommer jag att fortsätta att frilansa som en skrivande människa (författare) och jobba på bibliotek, säger Nina Pascoal.

Skrivyta Syd är en del av Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne, och medfinansieras av Statens kulturråd.