• Gitte Grönfeld Wille, kulturchef  Region Skåne

    Gitte Grönfeld Wille, kulturchef Region Skåne. Foto: Kulturförvaltningen

Region Skånes kulturchef går vidare mot nya uppdrag

Region Skånes kulturchef, Gitte Grönfeld Wille går efter 10 år på posten vidare mot nya utmaningar. Den 1 januari tillträder hon som direktör för Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att stärka det nordiska samarbetet inom kulturområdet.

Arbetet med att rekrytera en ny kulturchef på Region Skåne hanteras av Region Skånes tillförordnade utvecklingsdirektör Richard Gullstrand. Vi återkommer med mer information så snart processen har kommit igång.