• Danskompaniet Bobbi Lo får 200 000 kronor för dansföreställningen Sekten, den tredje delen i en interaktiv trilogi för en ung publik om olika former av makt och auktoritet i samhället. Bilden är från den första delen av trilogin DO AS I SAY. Foto: Alexandra Bergman

Region Skåne satsar 5,2 miljoner kronor på kultur i hela Skåne

Skatecirkus, samtidskonst på landsbygden, historiedetektiver, svanesång för Saturnus, digital miljöaktivism samt trolleri som går vilse.

Det är bara några exempel på de projektidéer som får ta del av Region Skånes stöd till det skånska kulturlivet.

Region Skåne satsar 5,2 miljoner kronor på 33 olika projekt inom kulturområdet. Det är årets andra fördelning av produktions- och utvecklingsstöd som syftar till att skapa förutsättningar för fler skåningar att ta del av och delta i kulturlivet i hela Skåne. Totalt kom det in 193 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 37,8 miljoner kronor.

De beviljade projekten finns inom områdena bild, cirkus, dans, design, film, form, kulturarv, litteratur, musik, seriekonst och teater och de äger rum på många olika platser i hela Skåne. Projekten representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten.

Höstens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Nedan följer en kort presentation av några av de projekt som beviljats utvecklingsstöd

Röstånga Konsthall får 100 000 kronor för projektet Professionell entusiasm där de vill kartlägga förutsättningarna och undersöka strategier för att driva en plats för samtidskonst på landsbygden.

BCD Film får 200 000 kronor för projektet VÄRN som är ett interdisciplinärt projekt som tar sitt avstamp i den sanna historien om den skånska lantbruksarbetare Karl-Göran Persson som, i rädsla för att Sovjet skulle invadera Sverige, byggde om sitt lilla hus på Hörbyslätten till en bunker.

Cirkusaktören Mikkel Hobbitz Filtenborg får 95 000 kronor för projektet ROTOR – där han vill göra ett utforskande arbete om vänskap, momentum och subkultur som ska leda fram till en föreställning med skateboard, rullskridskor, akrobatik, cyr wheel och livemusik.

Malmö Konsthall får 250 000 kronor för att utforska möjligheterna att skapa en professionell konstnärsstudio för konstnärer med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer.

Alla projekt som får utvecklingsstöd

Nedan följer en kort presentation av några av de projekt som beviljats produktionsstöd

Waileth & Bardon får 150 000 kronor till produktionen av Trolleri går vilse som omfattar en dans- och musikföreställning, en bilderbok och en app för barn mellan 4 och 7 år.

Bombina Bombast får 380 000 kronor för produktionen av Eko Village, ett platsspecifikt verk om miljöaktivism som utspelar sig i en trailerpark från framtiden intill Arriesjön utanför Malmö.

Folkets konsthall får 200 000 kronor för att producera vandringsutställningen Skåne, en dröm, med tio skånska serieskapare för att visa en bild av Skåne som en mångkulturell region med en mångfald av röster och berättelser.

MWMusica får 150 000 kronor för att skapa konsertproduktionen Cinematic Images Concert, som tar sin utgångspunkt i filmmusik genom historien.

Thales Film & Teater får 96 000 kronor för att skapa gatuteaterföreställningen Historiedetektiverna som ska spelas i Simrishamn under sommaren 2023 som ett led i att Simrishamn firar 900 år.

Alla projekt som får produktionsstöd