• Gylleboverket är en tvärkonstnärlig plattform belägen på en före detta byggåtervinning på Österlen. De får stöd för ett residens där tre konstnärer tillsammans med tre akademiker ska arbeta tvärprofessionellt med aktuella framtidsfrågor. Foto: Etta Säfve

Region Skåne satsar 1,6 miljoner kronor på residens

Region Skåne fördelar 1,6 miljoner kronor till nio utforskande konstnärliga residens som ett led i satsningen på att stärka förutsättningarna för skapande och konstnärlig produktion i hela Skåne.

Dans och dataspel, konstnärer i samarbete med ingenjörer, Agenda 2030, fiberkonst, idéer för en ny världsordning och vem som får tillgång till det offentliga rummet är utgångspunkter för några av de tvärdisciplinära residens som får dela på 1,6 miljoner kronor när Region Skåne satsar på residens som en metod för konstnärligt skapande i hela Skåne.

Residens för tvärdisciplinär samverkan

Professionella kulturaktörer kunde söka medel till residens för konstnärlig utveckling och fördjupning genom tvärdisciplinär samverkan. Utlysningen var öppen för verksamheter inom alla konst- och kulturområden. En förutsättning var dock att residenset skulle erbjuda någon form av samverkan mellan aktörer, konstnärer och verksamheter från olika discipliner. Med stödet vill Region Skåne skapa bredare kontaktytor och stimulera en fördjupad samverkan mellan det professionella kulturfältet, den kreativa sektorn och andra områden för att på så sätt bidra till en konstnärlig och kreativ utveckling i laborativa produktionsmiljöer.

Stöd till nio residens

Totalt skickades det in 21 ansökningar och nio av dessa får dela på 1 604 000 kronor. De nio residens som får stöd från Region Skåne omfattar flera konst- och kulturområden och är spridda över hela Skåne. Flera av residensen samverkar med aktörer från Ukraina. Agenda 2030 är också ett återkommande tema liksom samarbete mellan konstnärer, näringsliv och/eller akademin.

Residens är en metod för konstnärligt skapande där konstnärer från olika discipliner erbjuds tid, plats och resurser för fördjupning och utveckling av sitt konstnärskap.

Följande projekt får stöd

Kivik Art Center får 200 000 kronor till ett residens där unga konstnärer ska samverka med arkitekter och ingenjörer för att undersöka hur konst och arkitektur kan samspela med och berika den tekniska delen av utvecklingen av samhället och den byggda miljön. Resultatet av arbetet kommer att visas på Kivik Art Center under sommaren 2023.

Danscentrum Syd får125 000 kronor till ett residens där danskonstnärer får möjlighet att samarbeta med utvecklare från spelbranschen. Syftet med residenset är att bredda danskonsten till fler plattformar genom att utforska dansens möjligheter i virtuella rum.

Stiftelsen Keramiskt center i Höganäs får 200 000 kronor till ett residens där textilkonstnärer ska få möjlighet att arbeta med keramik och keramiska tekniker för att utmana och utveckla sitt konstnärliga uttryck genom att se cirkeln slutas från textilt material via leran tillbaka till den textila fiberformen. Residenset genomförs i samarbete med KKV Textiltryck i Malmö.

Share Music & Performing Arts får 250 000 kronor till ett residens där konstnärer får möjlighet att både utforska och ta plats i det offentliga rummet. Tanken är att de ska undersöka hur ytor i det offentliga rummet kan fungera som konstnärliga platser tillgängliga för alla. Residenset arrangeras i samarbete med Form/Design Center och Tomelilla Konsthall riktar sig speciellt till konstnärer som har en funktionsnedsättning.

AMFI – scen ideell förening får 250 000 kronor till tre olika tvärdisciplinära residens som vill undersöka det koloniala idéarvet i Europa. Poesi, performance och scenkonst möter juridik, rasforskning och psykologi. Residensen genomförs i samarbete med Inter Arts Center i Malmö.

Ifö Center får 250 000 kronor till ett residens som är en tematisk fördjupning baserad på Agenda 2030-målen. Syftet är att skapa inspiration och större kunskap om Agenda 2030 samt koppla samman konstnärer med andra aktörer från bland annat näringslivet som är engagerade i frågan. Residenset genomförs i samarbete med Trans Europé Halles.

Rikstolvan Konst får 100 000 kronor till ett residens och tvärkulturellt utbyte med ukrainska bildkonstnärer, författare, musiker och dramatiker. Residenset ska fungera som ett skapande andningshål för de ukrainska konstnärerna samtidigt som Skånes invånare kan få ta del av den ukrainska samtidskonsten.

Fiber Art Sweden får 84 000 kronor till två residens med syfte att främja mötet mellan textil konst, besöksnäring, lokala verksamheter, industriellt kulturarv och hantverk. Det ena residenset riktar sig till en ukrainsk konstnär och genomförs i samarbete med Scythia, Contemporary Fiber Art i Ukraina. Det andra residenset är öppet för en grupp konstnärer via det egna nätverket. Residensen genomförs i samarbete med Tommarps Ullspinnerimuseum, Österlens Museum, Gislövs Smidesmuseum, Östra Hoby byalag samt Glimminge budokan- och kulturförening.

Gylleboverket får 145 000 kronor för att under sommaren 2023 genomföra ett tvärvetenskapligt residens där tre etablerade akademiker och tre konstnärer omväxlande bor och tillsammans arbetar fram idéer för en ny världsordning. Syftet är att undersöka konsten och det tvärvetenskapliga/tvärprofessionellas potential för att hitta nya sätt att tänka och förstå vad det är att vara människa och hur vi kan vara en medskapare till den värld vi vill leva i.