• Bild från Myndigheten för tillgängliga medier. Fotograf: Susanne Lundbäck.

Läsombud i vård och omsorg

Folkbiblioteken i Lund har beviljats biblioteksutvecklingsmedel för att genomföra en inspirationsdag respektive två utbildningar med fokus på läsombudsverksamhet.

Insatserna syftar till att ge personal inom vård- och omsorgsverksamheter verktyg för att kunna arbeta med läsning, litteratur och information på sina arbetsplatser, samt en ökad förståelse för vikten att arbeta med dessa frågor. De syftar också till att främja kontakt mellan deltagarna och folkbiblioteksverksamheten – en kontakt som kan utvecklas till ett fortsatt samarbete i respektive kommun, efter avslutad utbildning. Insatserna kommer att äga rum i Eslöv, Kristianstad och Malmö och vänder sig till alla kommuner i Skåne.

Vad innebär det att vara läsombud?

Läsombud innebär att personal inom LSS- och äldreomsorg arbetar med lässtöd inom ramarna för sitt ordinarie arbete. Läsombuden har en viktig roll vad gället att ge alla tillgång till läsning och information. För att bli läsombud går personalen en kortare utbildning, som kan vara initierad av exempelvis en lokal arbetsgrupp med läsombud, av kommunens bibliotek eller studieförbund.

Läs mer om läsombud på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) hemsida.

Bli läsombud och högläsare (MTM.se)

Regional arbetsgrupp med fokus på läsombud i Skåne

Insatserna är ett resultat av ett samarbete om läsombud i en arbetsgrupp med representanter från Lund, Eslöv, Kristianstad och Malmö. Arbetsgruppen sträcker sig över flera sektorer med representanter från bibliotek, kultur och omsorg.  

På en utbildning med MTM för ett par år sedan hamnade Petra Romberg, från Folkbiblioteken i Lund, och Marcus Laurin, kultursamordnare i Eslöv, i samtal kring situationen med läsombud i Skåne. Detta var i samband med att MTM också var på väg att flytta ner från Stockholm till Malmö. De bildade en regional arbetsgrupp med fokus på läsombud som har hållit ihop sedan dess. De har även kontakter med det större nätverket Kultur i äldreomsorgen, som har inneburit stor draghjälp i arbetet. 

För den som är intresserad av Nätverket för kultur i äldreomsorgen i Skåne finns en Facebook-grupp där alla som vill är välkomna att gå med.

Nätverket för kultur i äldreomsorgen i Skåne (Facebook.com)

Samarbete kring läsombud i Lund

I Lunds kommun håller de just nu på att upprätta ett lokalt läsombudsnätverk där de ska utforska olika sätt att arbeta tillsammans och hitta synergier mellan sina verksamheter. Sedan tidigare finns ett väl etablerat nätverk med förskolebibliotek i kommunen, med vilka bibliotekarierna bland annat har gemensamma fortbildningstillfällen. Istället för att uppfinna hjulet på nytt låter de sig nu inspireras av upplägget för förskolebiblioteksnätverket när de utformar ett nätverk kring läsombud.

Folkbiblioteken i Lund har flera erbjudanden som riktar sig gentemot vård och omsorg: medier i olika former och format, besök ute i verksamheterna och temalådor. Temalådorna är mycket uppskattade och något de arbetar mycket med. Tidigare har de haft olika typer av depositioner och vandringsbibliotek, som nu utmynnat i temalådor som innehåller medier i olika format och med fokus på olika ämnen. De har också ett pågående samtal med andra kommunala verksamheter i kultur- och fritidsförvaltningen, från vilka det finns ett intresse att bygga ut temalådorna till minneslådor som går att uppleva med olika sinnen.

Nyfikna på att arbeta mer med läsombud?

Läs mer om initiativet i Biblioteksbladet.

Kickstart för högläsning för äldre (biblioteksbladet.se)

Har ni ytterligare frågor kring arbetsgruppens arbete kan ni kontakta Marcus Laurin, Kultursamordnare i Eslövs kommun. 

Kontakta Marcus Laurin (e-post)

Missa inte att Lärandespår går att söka löpande under 2022!

Stöd till biblioteksutveckling (utveckling.skane.se)