• Läsambassadörerna Elia, Emil och Fatema

    Elia, Emil och Fatema är tre av 120 läsambassadörer i Malmö i sommar. Foto: Biblioteken i Malmö

  • Två flickor läser i en bok tillsammans

    Barn i Malmö får möta böcker, högläsning och bokprat på lekplatser och i parker under sommaren i projektet Läsambassadörerna. Foto: Biblioteken i Malmö

Läsambassadörerna sprider läsglädje i Malmö under sommaren

120 ungdomar praktiserar under sommaren som läsambassadörer i Malmö. Deras uppdrag är att sprida läsglädje och läslust bland barn och unga. De dyker upp på lekplatser, i parker och på arrangemang runt om i staden.

Det är tredje året i rad som unga läsambassadörer tar plats i Malmös olika offentliga rum för att nå barn och unga med böcker och läsning. I år är projektet större än tidigare och så många som 120 ungdomar mellan 16 och 19 år deltar som läsambassadörer. Läsambassadörerna är en del i Malmö stads praktikprogram Ung i Sommar.

Praktik varvas med utbildning

Projektet, som delvis finansieras av Region Skånes stöd till biblioteksutveckling, leds av Biblioteken i Malmö och föreningen Tillsammans i förening. Av de 120 praktikanterna är det 100 ungdomar som utgår från Malmö stadsbibliotek. De är indelade i mindre grupper, som åker ut till olika delar av Malmö enligt ett schema. Varje grupp har en handledare, som hjälper till med planering och upplägg av aktiviteterna. Arbetet ute på fältet varvas med föreläsningar, diskussioner och workshops. Det ger deltagarna chansen att fördjupa sin egen relation till läsning, skrivande och bibliotek.

– Alla läsambassadörer har inte själva positiva erfarenheter av böcker och bibliotek sedan tidigare, men det ser vi som en tillgång. De barn som de träffar i sommar är precis som de, och då är det bra att kunna minnas hur det var när de själva var yngre, säger Sabina Dethorey, en av de ansvariga för Läsambassadörerna på Biblioteken i Malmö.

Fotboll, böcker och leenden

Läsambassadörernas uppgift är att försöka skapa intresse för läsning hos barn och unga. De åker till exempel till lekplatser, parker och gårdar, men kan också dyka upp på idrottsplatser och festivaler. För att väcka nyfikenhet hos barnen har de med sig pyssel och spel. Någon kanske drar igång lite fotboll eller brännboll medan någon annan läser högt. När samtalet sedan är igång så passar läsambassadörerna på att tipsa om böcker och berätta om bibliotek. De har med sig många olika slags böcker – både att låna ut och ge bort.

Skriver dagbok för reflektion

Ungdomarna som praktiserar som läsambassadörer skriver dagbok under hela sin praktiktid. De skriver till exempel ner vad som har gått bra, och vad som har fungerat mindre bra varje dag. Anteckningarna ska ligga till grund för en rapport som kommer efter att projektet avslutats, men deras iakttagelser används också för att utveckla projektet löpande under sommaren.

– Praktikanternas reflektionsdagbok är ett underlag som de kan använda tillsammans med sina handledare för att prata om sina erfarenheter. När man reflekterar tillsammans i grupp så blir det ett lärande i sig, säger Sabina Dethorey på Biblioteken i Malmö.

Förhoppningen är att erfarenheterna från projektet så småningom ska leda till ett utbildningsmaterial för andra som vill göra något liknande.

– Det hade varit fint att kunna bygga upp en utbildning för läsambassadörer, som kunde användas av både stora och små kommuner, säger Sabina Dethorey.