• Bibliotekarierna Anna Sallenman, Anna Lundqvist Nilson och Sara Elmqvist arbetar tillsammans med Johanna Jonasson, producent på Memory Wax och illustratören och författaren Hanna Albrektson med projektet Läs med alla sinnen på Svedala bibliotek. Foto: Kulturförvaltningen

Läs med alla sinnen på biblioteken i Svedala

Bilderboken är utgångspunkten när biblioteken i Svedala samarbetar med en musiker, ett danskompani och en illustratör för att utveckla bibliotekets läsfrämjande arbete. Projektet heter Läs med alla sinnen och riktar sig till både barn och vuxna.

Svedala bibliotek har fått 370 000 kronor från Projektspåret till ett läsfrämjande projekt under 2022 och 2023. Projektet Läs med alla sinnen ska fördjupa och bredda Svedala biblioteks läsfrämjande arbete på och utanför biblioteken genom ett samarbete med danskompaniet Memory Wax, musikern Dan Knagg och illustratören Hanna Albrektson.

Bygger på tidigare erfarenheter

Biblioteket har tidigare arbetat med danskompaniet Memory Wax i ett mindre Experimentspårsprojekt inom ramen för Bokstart, och det nya projektet tar avstamp i de goda erfarenheterna från det projektet. Dan Knagg har stor erfarenhet av att arbeta med språket via rytmer, musik och sång, bland annat i Unga Musik i Syds satsning Rösträtt – sång på förskolan. Hanna Albrektson är illustratör och barnboksförfattare som bland annat gett ut Känslornas pekbok och Snigel på glid, och har stor erfarenhet av att hålla konstnärliga workshops med barn.

– Det var precis de här personerna vi ville arbeta med, så vi är så glada att det gick, säger Anna Sallenman, bibliotekarie på Svedala bibliotek och medlem i projektgruppen för Läs med alla sinnen.

Alla kan delta

Syftet med projektet Läs med alla sinnen är att lyfta bilderboken, förstärka läsupplevelsen för både barn och vuxna samt utforska nya vägar in i läsningens värld. Det ska ske genom föreställningar, olika former av musik- och bildberättande och workshops och andra medskapande aktiviteter på kommunens tre bibliotek. Arrangemangen tas fram av de externa aktörerna och bibliotekets personal tillsammans, och även i samspel med deltagarna. Biblioteket vill nå nya målgrupper med berättande via genom musik, dans eller bildkonst.

– Med hjälp av olika konstnärliga inriktningar kan vi direkt vända oss mot de prioriterade målgrupper som folkbiblioteket har. När vi möter litteratur genom dans eller konst kan alla oavsett modersmål eller funktionsvariation delta, säger Anna Lundqvist Nilson, bibliotekarie på Svedala bibliotek och projektledare.