• Bild från Kreativiteket på Eslövs stadsbibliotek. Foto: Nils Bergendahl.

    Bild från Kreativiteket på Eslövs stadsbibliotek som var en del av en förstudie om kreativa residens på bibliotek. Foto: Nils Bergendahl

Konstnärliga residens på Eslövs bibliotek

Eslövs bibliotek får 525 000 kronor för att bjuda in konstnärer till residens. Syftet är att skapa möjligheter för långsiktiga relationer mellan konstnärer, biblioteket, invånare och kulturlivets aktörer.

Eslövs bibliotek får medel för att utlysa fyra konstnärliga residens. De är på tre månader vardera och riktar sig mot deltagarbaserad konst- och kultur.

Residensen är öppna för konstnärer från alla olika konst- och kulturområden. Konstnärerna som väljs ut får tillgång till en arbetsplats på biblioteket och ska utifrån denna arbeta med deltagarbaserad kultur som riktar sig mot bibliotekens prioriterade målgrupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och Sveriges nationella minoriteter.

Syftet med projektet är att forma långsiktiga och positiva relationer mellan biblioteken, invånarna och kulturlivets aktörer. Konstnärer från hela Skåne är välkomna att ansöka om residensen även om sökande från Eslövs kommun kommer att prioriteras.