• Bild från Kreativiteket på Eslövs stadsbibliotek. Foto: Nils Bergendahl.

Förstudie om kreativt biblioteksresidens i Eslöv

Eslövs bibliotek har fått stöd till en förstudie för att utforska möjligheterna med ett kreativt residens och på så vis stärka förutsättningarna för deltagarbaserad kultur i kommunen.

Vi har ställt några frågor till Maja Bergström-Svahn som är projektledare för arbetet med förstudien.

Hej Maja, ni beviljades förra hösten 120 000 kronor för en förstudie om kreativt residens i Eslöv. Hur kom det sig att ni ville göra en sådan här förstudie?

Eslövs stadsbibliotek har länge arbetat aktivt med deltagarbaserad konst- och kultur. Vårt maker space, Kreativiteket, invigdes 2017 och har sedan dess varit ett öppet rum för kreativitet som en del av bibliotekets ordinarie verksamhet. Ibland är det bemannat under workshops och annars fritt för alla medborgare att använda under bibliotekets öppettider. Här finns möjlighet till arbete med både hård- och mjuk slöjd, symaskiner, 3D-skrivare, måleri och teckning. Biblioteket har även en nyöppnad utställningsyta, Balkongen, där alla besökare får lov att ställa ut sina alster kostnadsfritt.

Vi upplever att konst- och kultur som utgår ifrån våra besökare är något som starkt berikar verksamheten. Det skapar ytor där folk kan mötas, uttrycka sig och ta del av olika former av kunskaper och uttryck – både som skapare och betraktare.

Vi ville fortsätta att utveckla verksamheten och utvecklas som folkbibliotek. Här kändes kreativa residens som ett mycket spännande steg men vi insåg tidigt att vi behövde öka våra kunskaper i ämnet för att det skulle bli genomförbart och bra för alla inblandade.

Hur har ni tagit er an arbetet med förstudien?

Vi har haft en projektledare för studien vars mål har varit att undersöka vilka förutsättningar och hinder som finns för att Eslövs stadsbibliotek ska vara värd för ett eller flera kreativa residens utifrån en given budget och tidsram. Det har handlat både om grundförutsättningarna för ett genomförbart projekt och om kriterier för ett lyckat residens. En översyn har gjorts av bland annat bibliotekets lokaler, existerande- och potentiella samarbetsparter och personalgrupp.  

Projektledaren har även besökt andra folkbibliotek i Sverige som på olika sätt arbetat med residens eller samarbetat med andra kring kreativa projekt under längre perioder. Projektledaren har även samtalat med yrkesverksamma konstnärer, konst- och kulturföreningar samt bibliotekets- och Kultur- och fritidsförvaltningens personal.

Är det något som överraskat er under arbetet?

Hur många detaljer vi hade missat om vi inte hade gjort förstudien!

Vilka insikter har ni fått?

Vi har lärt oss oerhört mycket under arbetets gång, till exempel hur viktigt det är att ta in olika gruppers perspektiv på ett planerat projekt. I detta fall har det krävts många samtal för att exempelvis förstå varför och för vem biblioteket bör genomföra ett kreativt residens. Är det främst för våra besökare? För att stötta konstnären och konsten? Eller för att vidareutveckla bibliotekets verksamhet? Beroende på vilket perspektiv som kommer först behöver residenset planeras på olika sätt.

Vi har även blivit påminda om hur givande det är att fråga kollegor och kunniga inom ämnet för att öka sin egen kunskap. Kontakt med andra bibliotek, även utanför det egna länet, är något som vi saknat under pandemin. Möjligheten att göra studiebesök är något vi inte bör ta för givet!

Är ni intresserade av att gå vidare och genomföra ett kreativt residens i Eslöv?

Ja, vi är definitivt intresserade av att gå vidare med kreativa residens i Eslöv. Våra tankar kring hur det kan genomföras har ändrat sig under förstudiens gång och en hel del planering återstår men vi står stadigt i åsikten att det hade varit mycket bra för vår verksamhet, våra besökare och vårt kulturliv.