• Projektet Biblioteken som tankesmedjor handlar bland annat om bibliotekens digitala uppdrag. Foto: Kulturförvaltningen

Enkät om trygghet i det demokratiska och digitala uppdraget

Håll utkik efter en enkät inom ramen för projektet Biblioteken som tankesmedjor, som handlar om trygghet i det demokratiska och digitala uppdraget!

En enkät skickades nyligen ut till chefer och medarbetare på folkbibliotek i Skåne, Blekinge/Kronoberg, Jönköping och Halland. Den är en del av projektet Biblioteken som tankesmedjor, som handlar om trygghet i det demokratiska och digitala uppdraget.

Vill uppmuntra ett utforskande arbetssätt 

De regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Blekinge/Kronoberg, Halland och Jönköping samarbetar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. Projektet har sin utgångspunkt i en förstudie, författad av mediestrateg Brit Stakston och på uppdrag av samarbetsparterna.

Syftet med projektet är att inspirera bibliotekspersonal, erbjuda kompetensutveckling och stödja med verktyg för ett proaktivt och utforskande arbetssätt kring det demokratiska uppdragets innehåll. Utifrån varje biblioteks förutsättningar, ger det redskap till personalen att tillsammans med invånarna i lokalsamhället, skapa rum och goda samtal i frågor som är i skärningspunkten mellan demokrati och digitalisering.

Öka tryggheten

Syftet med projektet är att öka bibliotekspersonalens trygghet i det demokratiska och digitala uppdraget. Den utskickade enkäten syftar till att få en bild av bibliotekspersonalens tankar och upplevelser kring trygghet. Enkäten besvaras senast den 6 maj.

Enkätundersökningen kommer att följas upp med ytterligare en enkät när projektet avslutas.