• Dansworkshop med danskompaniet Memory Wax på Löderups bibliotek under påsklovet. Foto: Ystads bibliotek

Dansglädje på biblioteken i Ystad

Ystads bibliotek utforskar dansens roll på biblioteket i ett nytt projekt med stöd från Region Skåne. Under påsklovet fick kommunens alla bibliotek besök av danskompaniet Memory Wax, och både barn, föräldrar och bibliotekspersonal får dansa.

Under hela 2022 arbetar biblioteken i Ystad med temat Gör din röst hörd. Dansprojektet Mitt lilla stora rum – Ystad bibliotek och Memory Wax gör din röst hörd är en del av detta tema.

– Demokrati är ett av bibliotekens viktigaste uppdrag och det är dessutom valår! Vi vill försöka nå alla kommuninvånare och vända och vrida på begreppet demokrati på olika sätt. Barnkonventionen talar om barns rättighet till yttrandefrihet och att uttrycka sin mening och vi vill aktivt hitta vägar till det och olika uttryckssätt, säger Linda Willander, bibliotekschef.

Kommunicera via dans

Dansprojektet finansieras av Experimentspåret, ett av Region Skånes stöd till biblioteksutveckling. Målgruppen är främst barn mellan 2 och 5 år och deras medföljande vuxna. Syftet är att utforska vilken roll dansen kan spela på biblioteket. Kan barn och vuxna mötas på ett nytt sätt genom dansen? Hur kan dansen bli ett sätt för barnen att göra sig hörda, utveckla fantasin, känna gemenskap och ha roligt?

– Det är en bra fortsättning på arbetet kring Bokstart och de minsta. Det passar in bra inom Gör din röst hörd för de minsta att göra sig hörda på fler och andra sätt. Dans är på uppgång inom biblioteksvärlden och det är spännande för oss att prova, säger Linda Willander.

Workshops på alla bibliotek i kommunen

Under påsklovet besökte danskompaniet Memory Wax alla bibliotek i Ystads kommun. Kompaniet gav föreställningen Mitt lilla stora rum och håller workshops för allmänheten på Ystads stadsbibliotek och på biblioteken i Svarte, Köpingebro, Glemmingebro och Löderup.

– Det roligaste var att barnen interagerade på väldigt olika sätt. Daniel Staley från Memory Wax kommunicerade väldigt lyhört med dem, säger Charlotta Orvarsson, bibliotekarie barn och unga, när ungefär hälften av föreställningarna med workshop är genomförda.

Dansa en bilderbok

Projektet innebär också en kompetensutveckling för personalen. Vid ett efterföljande arrangemang är tanken att de ska knyta an till dans som uttrycksmedel på sitt eget sätt utan professionell dansare. Målet är att bibliotekspersonalen ska göra en egen dans baserad på en bilderboksberättelse med stöd av Memory Wax lärarhandledning.

– Vi i personalen vill också bli inspirerade och lära oss hur vi kan dansa och röra oss tillsammans med barnen. Vi tror att vi kommer att prova dans och rörelse mer framöver, säger Susanne Wiström, bibliotekarie barn och unga.

Utvecklat konceptet tillsammans

Susanne Wiström överraskades av hur enkelt och självklart det kändes när hon och hennes kollegor påbörjade diskussionen med danskompaniet Memory Wax.

– Det är kul att Memory Wax är intresserade av hur vi brukar jobba och att vi utvecklat konceptet lite tillsammans. Det gick från att vara en föreställning till en föreställning med workshop där barnen blev delaktiga, säger Susanne Wiström, bibliotekarie barn och unga.

Vill du veta mer?

Gör din röst hörd - Bibliotek Skåne Sydost (biblioteksso.se)

Mitt lilla stora rum, Memory Wax