• Idégenerering vid första träffen mellan konstnärer och företag inom projektet Cross Innovation Lab. Foto: Kulturförvaltningen

    Idégenerering vid första träffen mellan konstnärer och företag inom projektet Cross Innovation Lab. Foto: Kulturförvaltningen

Pilotprojekt får kreatörer och företags vägar att korsas

På vilket sätt kan de kulturella och kreativa näringarna bidra i en innovationsprocess? Kan konstnärliga processer användas för att hitta nya lösningar på framtidens utmaningar?

Vad händer när en konstnär får fria händer i en intern utvecklingsprocess i ett företag eller inom en organisation? Det är några av de frågor som utforskas i projektet Cross Innovation Lab som Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge. 

Världen - liksom södra Sverige står inför stora förändringar inom; globalisering, automatisering, klimatförändringar, världspolitik och digitalisering. Samtliga inverkar på sysselsättning, affärsmodeller, ekonomin och samhället i stort. Skåne och Blekinge behöver rustas för att snabbt och effektivt kunna ställa om och ligga i framkant när omvärlden och marknaden förändras i allt snabbare takt. Detta är utgångspunkten för projektet Cross Innovation Lab som Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge med finansiering av Europeiska unionen och Regionala utvecklingsfonden. 

- Vi tror att de speciella kompetenser som finns hos konstnärer och andra kreatörer inom de kulturella och kreativa näringarna kan bidra till nya lösningar på de framtidsutmaningar vi står inför, säger Jenny Kornmacher, utvecklare kulturella och kreativa näringar på Region Skånes kulturförvaltning. Det kan handla om såväl specifika utmaningar eller problem som finns inom ett enskilt företag, som större utmaningar på en övergripande samhällsnivå.  

Pilotprojekt för framtiden

Cross Innovation Lab är en modell som har utvecklats och testats i Hamburg. Under hösten testas modellen i Sydsverige i en första pilotomgång med tre företag och sex kreatörer. De deltagande företagen har parats ihop med två konstnärer/kreatörer vardera som ska hjälpa dem med en utmaning inför framtiden. 

- Jag är egentligen en tekniker utan något större intresse för konst och kultur, säger Ingemar Andréasson från Bjärnums Stålprodukter, ett av de deltagande företagen. Jag trodde nog från början att kreatörerna framför allt skulle kunna bidra med input till vår tekniska utveckling. Men efter det första mötet med kreatörerna förstod jag att de hade oerhört mycket mer att bidra med. De har ett helt annat sätt att tänka när det gäller hela vårt förhållningssätt till vår omvärld, vilket tilltal vi har och vårt målgruppsarbete. Redan efter två möten har vi en lång lista med förslag på hur vi kan utveckla vår verksamhet och vi har redan beslutat om en utveckling av vår marknadsföring. 

Poasana, ett av de andra deltagande företagen, har sedan tidigare goda erfarenheter av att arbeta tätt ihop med konstnärer. Deras affärsidé handlar om att förbättra ljudmiljön i hemmet genom att utveckla ljudabsorberande tavlor. 

- Vi tror att något mycket intressant kan uppstå när ett genuint intresse och kompetens inom konstområdet kan kombineras med vårt företags stora kunskap om akustik, säger Patricia Möller från Poasana. Genom att mötas från olika områden skapas initialt en nyfikenhet men sedan även ett ifrågasättande av befintliga normer. Att vända ut och in på rätt/fel är otroligt spännande samtidigt som det är en förutsättning för kreativa lösningar med stor innovationshöjd. 

Kreatörer som drivs av lust att prova något nytt

De deltagande konstnärerna/kreatörerna representerar olika konstformer, kreativa uttryck och bakgrunder. I projektet deltar personer som arbetar med danskonst, film/animation, scenkonst, industri-/produktdesign, teater och modedesign. Gemensamt för alla deltagare är att de drivs av en nyfikenhet och lust att prova något nytt där de i ett ömsesidigt lärande får möjlighet att testa sina tankar och idéer i helt nya sammanhang. 

- För mig har det varit spännande att få träffa andra kreatörer verksamma i Blekinge och Skåne, säger Lotta Niemi, modedesigner. Att få lära känna företag eller organisationer som behöver vår kompetens och kreativitet väckte min nyfikenhet. Vilka är de? Hur kan jag hjälpa dem? Hur kan flera olika kreatörer inom olika områden tillsammans skapa en produkt eller innovation och hjälpa ett företag? 

Även Elin Frost, dramatiker, regissör, kulturproducent och kaospilot, ser fram emot att vidga sitt nätverk och vad som kommer att uppstå i mötet med såväl de andra kreatörerna som med det företag hon kopplats ihop med. 

- Egentligen handlar det inte så mycket om att jag som kreatör ska komma med nya lösningar utan jag vill tro att det mer handlar om att mötet mellan oss som är med i projektet kommer att bidra till någon form av förändring. Kreativitet är ju många gånger lika stor på verkstadsgolvet som i ateljén. Men intentionen skiljer sig lite mellan sektorer. I det mötet, mellan olika drivkrafter, kombinerat med kunskaper, uppstår ett spännande fält av utveckling. 

Niklas Madsen, produkt- och industridesigner, som kopplats ihop med Bjärnums Stålprodukter, uppskattar den öppenhet som företaget har visat.  

- Jag tror inte att någon av oss riktigt visste vad vi gett oss in på, säger han. Vare sig kreatörerna eller de företag som behövde hjälp. Ingemar på Bjärnums Stålprodukter hade helt rätt inställning för att vara med i en innovationsprocess. Det gäller att röra runt i dammet rejält innan man landar i något. Och i just vårt fall har vi arbetat vidare med helt andra behov än vad som var utgångspunkten när vi påbörjade vår process tillsammans. 

Ömsesidigt lärande

Cross Innovation Lab genomförs som ett pilotprojekt i Skåne och Blekinge under hösten. Projektet avslutas den 22 november med ett gemensamt möte där deltagarna ska presentera resultatet av sina respektive innovationsprocesser. Förhoppningen är naturligtvis att samarbetet mellan de deltagande företagen och kreatörerna ska ha bidragit till ett ömsesidigt lärande för alla parter och att några av idéerna som genererats kan implementeras i de olika verksamheterna. 

- Utifrån detta första pilotprojekt hoppas vi att modellen ska kunna etableras och utvecklas i ett större format i framtiden, säger Jenny Kornmacher. Vi är övertygade om att det förhållningssätt och de metoder som används inom konstnärligt skapande och de kulturella och kreativa näringarna kan bidra med innovationskraft som kan möta dagens och framtidens utmaningar. 

Fakta Cross Innovation Lab

  • Cross Innovation Lab är ett projekt som drivs av Region Skåne och Region Blekinge.
  • Projektet är delfinansierat av Europeiska Unionen och Europeiska Regionalfonden (ERUF).
  • Projektet bygger på en innovationsmodell från Hamburg där konstnärers/kreatörers kompetens används för att lösa ett behov eller problem som ett företag eller organisation har.
  • I projektet deltar tre företag och sex konstnärer/kreatörer.
  • Projektet är en pilot som genomförs hösten 2022.
  • Förhoppningen är att modellen ska etableras och utvecklas i ett större format i framtiden.