• Charlotte Rodenstedt är frilansare och skapar videodesign och animationer av barns teckningar till föreställningen En annan värld på Malmö Stadsteater. Foto: Emmalisa Pauly

Uppdaterad handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Samverkan, kunskap och möten mellan branscher är viktiga inslag i den regionala handlingsplanen som bland annat ska bidra till att skapa arbetstillfällen, turismintäkter och en god livsmiljö.

Genom handlingsplanen vill Region Skåne även skapa positiv identitet, bättre villkor för konstnärligt skapande och ökat upplevelseinnehåll i traditionella produkter i hela Skåne.

Region Skånes kulturnämnd beslutade den 3 december 2020 om en uppdaterad regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Målsättningen med handlingsplanen är att de medel som investeras inom varje område ska kunna stärka varandra och skapa hävstångseffekt i det regionala tillväxtarbetet och kulturutvecklingen i Skåne.

2020 var ett på många sätt dramatiskt år som förändrade förutsättningarna för alla delar av samhället. Möjligheterna i att utveckla mötet mellan den kulturella och kreativa sektorn och näringsliv rymmer en potential vi inte kan bortse ifrån i tider då hållbar utveckling, arbetstillfällen och omställning står i fokus. Nedstängningar och restriktioner på grund av Corona-pandemin har slagit hårt mot nästan alla branscher världen över.

Kulturella och kreativa produkter och tjänster är viktiga för både vårt välbefinnande och vår förmåga att hitta nya sätt att lösa samhällets utmaningar. När nya lösningar behövs har den kulturella och kreativa sektorn mycket att bidra med. Det är också det innehåll som produceras i den kreativa sektorn som gör livet meningsfullt för de flesta av oss.

Kulturföretagarna har betydelse för den ekonomiska utvecklingen på flera sätt: direkt i form av kulturupplevelser, tjänster och produkter som tillhandahålls till medborgare och besökare, indirekt då kultursektorns aktörer med sin kreativa kompetens bidrar till utveckling inom andra samhällssektorer. De flesta företag i sektorn är små, men bidrar trots sin litenhet inte bara till sin egen försörjning utan fyller också på en offentlig skattebas.

Utvecklingsområden

Att främja utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i Skåne är en uppgift för många aktörer i samverkan. Det är Region Skånes uppdrag att agera facilitator i denna utveckling, samt i vissa fall att ta en aktiv roll antingen som finansiär, organisatör eller kunskapsutvecklare. De utvecklingsområden som Region Skåne lyfter i handlingsplanen är

  • Kartläggning och kunskap
  • Ökad samverkan
  • Villkor för kulturellt, konstnärligt och kreativt skapande
  • Bygga kapacitet
  • Innovation och hållbar tillväxt
  • Finansiering