• Ungdomarna i projektet Koll tillsammans med Kamal Masri vid visning av filmen ”Brev till en seriemördare”. Foto: Rickard Sjöholm, Krut.

Unga lär unga om antirasism

Ungdomar i Malmö ska under våren utforska metoder för att sprida kunskaper om antirasism och diskrimineringsfrågor till andra unga. Projektet heter Koll och är en del av mötesplatsen Krut på Malmö stadsbibliotek.

Under sommaren 2021 hade 15 ungdomar praktikplats på Malmö stadsbibliotek. De fick då bland annat utbildning inom antirasism och diskrimineringsfrågor, genom bland annat föreläsningar, filmvisningar, studiebesök och stadsvandringar. Praktiken var ett samarbete mellan tidskriften Mana, Krut och Ung i sommar Malmö.

Fortsättning under våren 2022

Ungdomarna som deltog i sommarens praktik är fortsatt engagerade i frågan om antirasism. Nu får projektet Koll en fortsättning med hjälp av medel från ett av Region Skånes stöd till biblioteksutveckling, Experimentspåret. Malmö stadsbibliotek vill på så sätt fånga upp ungdomarnas intresse och engagemang, och skapa förutsättningar för att de unga ska kunna organisera en egen antirasistisk plattform på Krut under namnet Koll.

– Det roligaste med det här projektet är kontakten med de unga, se hur deras kunskap växer, hur frågorna blir allt mer komplexa och att lusten till engagemang växer till en punkt då det blir en fråga om att organisera sig, säger Rickard Sjöholm, nätverkskoordinator på Krut, Malmö stadsbiblioteks mötesplats för unga vuxna.

Vill nå skolan

Efter sin praktik skrev ungdomarna en insändare i Sydsvenskan under rubriken “Skolorna måste börja lära ungdomar om rasismens olika former”. De tyckte att den utbildning de själva fått under sommaren var så värdefull att fler ungdomar borde få ta del av den.

– Vi vill gemensamt arbeta fram idéer för hur innehållet i Koll-projektet också kan bli en del av skolutbildningen – precis som praktikanterna efterfrågade, säger Rickard Sjöholm.

Ett första steg blir att tillsammans med ungdomarna ta fram ett informationsmaterial som kan delas ut och användas i skolorna och på andra platser där unga möts.

Ambassadörer för Koll

Tanken är att ungdomarna som deltar under våren sedan kan bli Koll-ambassadörer och exempelvis gå ledarutbildningar.

– Det kan ge dem möjligheten att vara med och utbilda andra ungdomar och även vara ledare för nästa års praktikanter, säger Rickard Sjöholm på Krut.