• Wanås Konst får 400 000 kronor för projektet Livräddare – Wanås Konst litteratur. Bilden visar konstverket A Laundry Field av Kimsooja. Fotograf: Mattias Givell

Stöd till Wanås Konst som mötesplats för konst och litteratur

Stiftelsen Wanås Utställningar får 400 000 kronor för projektet ”Livräddare – Wanås Konst litteratur” som ska stärka närvaron av och intresset för litteratur, läsande och berättelser i Skåne.

Genom att under 2021 testa flera format och möta olika målgrupper genom evenemang och aktiviteter, kommer projektet att utforska en hållbar modell för mötet mellan litteratur och konst på Wanås. Upplägget kommer primärt att bestå av genomförande av litteraturevenemang med namnkunniga författare samt etablering och samarbete med ett Ungdomsråd. Ungdomsrådet kommer att bestå av unga i de övre tonåren som kommer arbeta med och medskapa litteraturhändelser för sina jämnåriga och sig själva.

Wanås Konst har en tradition av att publicera barnböcker i egen regi med utställande konstnärer och har sedan tidigare en samverkan med aktörer och utövare inom litteraturområdet. Nu vill verksamheten Wanås Konst nå fler målgrupper genom ett brett förhållningssätt till litteratur som inkluderar text och berättande på olika sätt.  

Wanås Konst har gjort research och varit i kontakt med befintliga betydelsefulla arenor och aktörer inom litteraturområdet för att analysera hur de kan komplettera det regionala och nationella litteraturområdet. Centralt i projektet är att ta vara på platsens möte mellan litteratur och konst och att inte begränsa sig till aktualitet med författare som just nu ska ge ut en bok. Det är viktigt att ha ett bred förståelse av litteraturläsande och berättelser och att närma sig målgrupper i olika åldrar.

Wanås Konst har en stark pedagogisk verksamhet riktat till unga. En viktig del av projektet är att även nå en ung målgrupp och skapa ett nära samarbete med den. Idag läser endast 30 procent av personer i åldern 16 till 25 böcker på fritiden, sedan 2007 har siffran halverats.