• Det litterära residenset Hedlandet vänder sig till professionella berättare såsom dramatiker, författare, filmare, serietecknare. Här deltagare från Skrivyta Syd. Foto: Sophie Holgersson

Stöd till utveckling av berättelser

Den ideella föreningen Hedlandet får 380 000 kronor för att fortsätta utveckla sin residensverksamhet som tar emot residenter inom konstområden som litteratur, film och scenkonst.

Det litterära residenset Hedlandet vänder sig till professionella berättare såsom dramatiker, författare, filmare, serietecknare samt forskare i deras arbete med att skriva inom akademiska vetenskapsfält.

Mötesplats för skrivande 

Hedlandet är en öppen, framtidsnyfiken, genreöverskridande, tvärprofessionell och tolerant arbets- och mötesplats för professionellt skrivande personer. Hedlandet har en bred samverkan med verksamheter inom det regionala konst- och kulturområdet, inte minst med centrumbildningarna inom litteratur, film och scenkonst.

Med utgångspunkt i samlade erfarenheter från första verksamhetsåret ska föreningen fortsätta bygga basverksamheten och bland annat utveckla den med residentförlag. De ska även undersöka om de kan dela ut vistelsestipendier till professionella berättare.

Artists in Residence

Hittills har Hedlandet tagit emot femtio residenter inom konstområden som litteratur, film, scenkonst samt inom vetenskapsfältet trots den svåra situationen med att starta residensverksamheten under Coronapandemin.

Föreningen har även genomfört en Artists in Residence-föreställning i regi av teater- och operaregissören Helena Röhr och på scen namnkunniga artister i samverkan med lokala musiker. Föreställningarna spelades under sommartid för en omfattande publik.

Bakgrund

2018 genomfördes en förstudie ”Hedlandet – tid och plats för berättelser” finansierad av Region Skåne som skulle undersöka förutsättningarna för att starta en litterär residensverksamhet i Skåne. Förstudiens positiva resultat låg sedan till grund för medfinansiering av Region Skåne och Lunds kommun för att under hösten 2020 starta Hedlandet residens Fas I i Torna Hällestad i Lunds kommun. Målet var att etablera Hedlandet som en plats för framtidens berättelser.

Det litterära residenset Hedlandet ingår som verksamhet inom "Lund som litterär nod", ett samverkansavtal mellan Region Skåne och Lunds kommun.

Hedlandet medverkar även i "Skrivyta Syd - Litteraturutveckling och infrastruktur för konstnärlig utveckling". Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne  inom Regionsamverkan Sydsverige.