• Dawit Isaak-biblioteket i Malmö har förbjudna och censurerade böcker i sina samlingar. Foto:Lovisa Rosengren

  • Dawit Isaak-biblioteket i Malmö har förbjudna och censurerade böcker i sina samlingar. Foto:Lovisa Rosengren

Stöd till demokratiprojekt för unga

Dawit Isaak-biblioteket på Malmö stadsarkiv får 350 000 kronor till ett projekt som ska stärka kunskaperna och engagemanget för demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet hos barn och unga i Skåne.

Dawit Isaak-biblioteket, som finns på Malmö stadsarkiv, ska under nästa år utveckla sin verksamhet med pedagogiska klassvisningar. Projektet ”Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom Dawit Isaak-biblioteket” syftar bland annat till att ta fram metoder till visningar för skolklasser som inte har möjlighet att ta sig till Malmö. Projektet får nu 350 000 kronor genom Region Skånes stöd till biblioteksutveckling.

Egna tankar om demokrati

Redan idag tar Dawit Isaak-biblioteket emot ungdomar i årskurs nio i Malmö stad för pedagogiska klassvisningar. Tanken är att klassvisningarna ska uppmuntra eleverna att forma sina egna tankar kring yttrandefrihet, censur och vad som är viktigt för att kunna leva i en demokrati tillsammans. I det nya regionalt inriktade projektet vill Dawit Isaak-biblioteket utforska möjligheterna att erbjuda klassvisningar även till andra årskurser på högstadiet och gymnasiet.

Ambulerande eller digitalt?

Klassvisningarna behöver inte vara fysiska på plats på Malmö stadsarkiv. Projektet ska undersöka hur det fungerar med digitala alternativ, eller med ambulerande klassvisningar – det vill säga att Dawit Isaak-biblioteket kommer till klassen istället för tvärtom. På så sätt skulle biblioteket kunna nå elever i fler kommuner i Skåne. En skolklass i Malmö ska vara testpilot för de nya metoderna.

Besök av fristadsförfattare

Ett annat syfte med projektet ”Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom Dawit Isaak-biblioteket” är att testa olika former av klassvisningar för olika årskurser. Det kan handla om att undersöka vilket innehåll och vilka pedagogiska moment som fungerar bäst till olika årskurser. Det kan också handla om att bjuda in fristadsförfattare, och se vilka effekter på samtalen det kan ha.
Fristadsförfattare är personer som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och skriva i trygghet.

Hoppas på långsiktiga effekter

Efter projektet, som pågår under hela 2022, är tanken att Dawit Isaak-biblioteket ska ha byggt upp ett kontaktnät med skolor i Skåne för att kunna arbeta med regionala klassvisningar. Förhoppningen är att de nya metoder som arbetas fram under året ska kunna användas även nationellt och internationellt. 

Fakta Dawit Isaak-biblioteket

Dawit Isaak-biblioteket är inriktat på yttrandefrihet och specialiserar sig på litteratur som av olika skäl har förbjudits eller censurerats.

Biblioteket är ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska Pen och fristadsorganisationen Icorn.

Det är uppkallat efter Dawit Isaak, en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea.