• Annika Christerson, bibliotekarie på Lomma bibliotek, ser ett behov av kravlösa möten kring litteratur. Foto: Lomma bibliotek

Shared reading för hjärntrötta på Lomma bibliotek

Shared reading för hjärntrötta är namnet på ett projekt som pågår på Lomma bibliotek, med stöd av Region Skåne. Läsecirklarna, som bland annat riktar sig till personer med utbrändhet, blev snabbt fullbokade.

För Annika Christerson, bibliotekarie på Lomma bibliotek, är arbetet med Shared reading inget nytt. Hon har tidigare använt metoden, som kan beskrivas som gemensam läsning i grupp, på biblioteket i Bjärred.

Det som är nytt i projektet Shared reading för hjärntrötta är just målgruppen, personer som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan. Hjärntröttheten kan orsakas av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet.

– Det finns ett behov av mer kravlösa möten, men gärna med litteratur som utgångspunkt för samtal om livet. Möten som inte kräver förberedelse, säger Annika Christerson, bibliotekarie på Lomma bibliotek.

Samarbete med logoped

Idén till projektet föddes i samtal med logopeden Kerstin Edvardsson. Även hon är utbildad i Shared reading och har arbetat med metoden tidigare, berättar Annika Christerson.

– Kerstin har specialistkompetens på området och kan cirkelmodellen, och jag har litteraturkännedomen och kan cirkelmodellen. Det kändes naturligt att samarbeta.

Tillsammans ville de prova att erbjuda även en mer specialiserad cirkel riktad mot hjärntrötta som en hälsofrämjande aktivitet – gärna i samarbete med sjukvården. Men framför ville de att allt att den skulle äga rum ute i samhället.

Biblioteket en naturlig plats

Annika Christerson ser många fördelar med att det är just biblioteket som är avsändare för aktiviteten.

– Det känns som platsen, vardagsrummet, där det går att mötas på ett naturligt sätt utan att det kopplas ihop med sjukvård. Det behövs platser i samhället som inte är så nischade, där du inte placeras in i någon kategori för att du är där, vår gemensamma plats där inga andra förväntningar eller krav ställs på dig utom dina egna, säger hon.

Fullbokade cirklar

För att nå personer i målgruppen som vill vara med i Shared reading-cirklar, kontaktade Annika Christerson och Kerstin Edvardsson strokeföreningar, minnesenheter, olika institutioner och vårdinstanser. Bemötandet var positivt.

– Många är intresserade av projektet och vi får ofta ett mycket positivt bemötande när vi berättar för personal på vårdcentraler och andra som vi ber om hjälp att sprida informationen. Nu har vi fullbokade cirklar fram till jul, säger Annika Christerson.

Möjlighet att testa

Shared reading för hjärntrötta finansieras med hjälp av ett av Region Skånes olika stöd till biblioteksutveckling, Experimentspåret. Det kan bland annat användas för att prova nya former av verksamhet på biblioteket.

–  Vi tänkte att vi testar under två terminer. Det tar ofta tid att arbeta in nya erbjudanden och aktiviteter så att intresserade får en chans att hitta dem, säger Annika Christerson.

Långsammare tempo

Jämfört med vanliga cirklar är takten långsammare i Shared reading för hjärntrötta. Träffarna är också mer inriktade på samtal och kommunikation associerad till texten, än på texten i sig. Förhoppningen är att metoden ska stötta deltagarna i deras arbete för en bättre hälsa.

­ – Jag hoppas att vi ska kunna bidra till fina samtal om texter, litteratur, på ett hälsofrämjande, naturligt och avkopplande vis, samtal som deltagarna upplever som värdefulla, säger Annika Christerson.

Kerstin Edvardsson, logoped och cirkelledare för Shared reading berättar här om den första träffen i projektet Shared reading för hjärntrötta:

Kerstin Edvardsson, logoped och cirkelledare. Foto: Privat”Så blev det äntligen den 1:a oktober och vi kunde börja vår Shared Reading-grupp för hjärntrötta.

De som anmält sig kom i god tid och ett spontant initialt samtal började. En person ville förklara sig att hon kanske måste ställa sig upp och gå omkring på grund av smärtan som också var den bakomliggande orsaken till hjärntröttheten. En annan deltagare berättade att hon först inte tänkt komma då morgonen varit så jobbig – men nu var hon här i alla fall.

Så stillade vi oss och jag började läsa. Läsa och pausa, fundera och associera, och så läsa igen. Tiden gick. Koncentrationen var hög. Alla hade något att säga, något att tycka. Något att tillägga.

Texten var slutläst och vi tittade upp, vaknade ur våra tankar…

Du ställde dig inte upp, anmärkte jag och riktade mig till personen med smärtproblematik. Det glömde jag! utbrast hon förvånad. Och kvinnan som tyckt morgonen varit ”jobbig” sa, liksom till sig själv i en ton av att ha upptäckt något: Jag fick annat att tänka på.”