• Hemkodat är en av verksamheterna som Gamlegårdens bibliotek arrangerat i sin After School-verksamhet. Foto: Sarah Granholm

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad får Region Skånes kulturpalett 2021

Region Skånes kulturpalett 2021 ska gå till en verksamhet som på ett kreativt sätt har arbetat med fokus på delaktighet och medskapande, som har varit en extra utmaning under pandemin.

Kulturnämndens motivering

Årets kulturpalettmottagare 2021 har utvecklat en mötesplats med ett brett utbud av kulturella aktiviteter för barn i nio- till tolvårsåldern. Sedan 2018 arbetar personalen med stort engagemang och ihärdighet för att nå ut till alla barn i området.  Verksamheten har utvecklats till en kravlös mötesplats med hög kvalitet för, med och av barn och unga. Barns röster tas på största allvar, vilket bland annat har resulterat i ett politiskt beslut att platsen är öppen exklusivt för barnen två eftermiddagar i veckan.

Årets kulturpalett 2021 går till Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad för deras utvecklingsarbete med mötesplatsen After School.

Mer om Gamlegårdens bibliotek

Åtgärder för att skapa en tryggare miljö på området Gamlegården i Kristianstad har pågått i flera år. Gamlegårdens bibliotek är en av de samhällsinstanser där insatser gjorts och nya planeras – bland annat After School med kulturaktiviteter och eftermiddagar där biblioteket enbart är barnens. Efter att stadsdelen nyligen hamnade i centrum för diskussion om skjutningar i utsatta områden är det förebyggande arbetet extra viktigt.

After school har utvecklat biblioteket som mötesplats

Fakta om Region Skånes Kulturpalett

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad var en av tre verksamheter som blev nominerade till Region Skånes Kulturpalett 2021. Priset är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande.

Prissumman för 2021 är 100 000 kronor. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.