• Spinning Compass Performance/Kollektiv Knaster får stöd till ett projekt som utgår från cirkusskeppet Johanne och en föreställning på temat rörelsefrihet och rörelsebegränsningar. Foto: Cosmin Cirstea

Region Skåne satsar 6,4 miljoner kronor på kulturprojekt

Det är årets första fördelning av utvecklings- och produktionsstöd, där det kom in sammanlagt 168 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 25 miljoner kronor.

De beviljade projekten finns inom områdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik och teater och de äger rum på många olika platser i hela Skåne. Projekten representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten.

Fördelningen är den första när det gäller utvecklingsstöd och produktionsstöd till kulturprojekt under 2021.

Vårens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes nya kulturplan; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Några av projekten som får utvecklingsstöd

Be Here Then AB får 170 000 kr för att utveckla innehållet i appen med en World Pride vandring i samband med World Pride i Malmö och Köpenhamn i augusti 2021.

Curatorsgruppen SLAM får 150 000 kronor till residensprogrammet Field Station för keramiska konstnärer på Ifö Center i Bromölla. Projektets övergripande syfte är att stärka den keramiska konsten eftersom det saknas eftergymnasial keramiskt utbildning i Skåne.

Föreningen ARNA får 210 000 kronor till projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö. Med projektet vill föreningen föra en diskussion om vad gestaltad livsmiljö kan innebära i stadsnära landsbygd.

Studio Kajsa Willner får 58 500 kronor för att utveckla Formgivarpodden, Sveriges första podcast om livet som designer. Syftet är bland annat att bredda synen på design och designerns roll i samhället idag.

Alla projekt som får utvecklingsstöd

Några av projekten som får produktionsstöd

Circus by me får 170 000 kronor till föreställningen CykelCirkus som ska bli en ambulerande cirkusföreställning som ska turnera på cykel i Skåne under sommaren.

Föreningen Hasse och Tages vänner får 200 000 kronor till projektet Picassos äventyr i Tomelilla. Filmen Picassos äventyr har gett konstnären Peter Johansson inspiration till en nytolkning för att ta upp samtida frågor om ondska, rasism och konstnärlig hybris.

Jesper Nielsen enskild firma får 90 000 kronor till projektet En ljudande resa genom Sverige som handlar om att skapa en musikföreställning utifrån ”Nils Holgersson underbara resa genom Sverige”.

Kulturhotellet får 200 000 kronor till gatukonstfestivalen Pow!Wow! Sweden. Ett internationellt nätverk finns kring festivalen och nu tar Helsingborgsbaserade Kulturhotellet den till Skåne och området Gåsebäck i Helsingborg.

Alla projekt som får produktionsstöd