• Ann Lundborg, utvecklare bibliotek, framtidsspanar på Stora utvecklingsdagen 2018. Foto: Nils Bergendahl.

Metodhandbok om Framtidsdialoger på gång

Förra året utvecklades ett nytt samarbete med Lunds universitet kring metoden Framtidsdialog. Forskningssamarbetet kring Framtidsdialoger går nu in i en ny fas. Under våren ska en metodhandbok tas fram.

Region Skånes kulturförvaltning har ett långt och väl etablerat samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Samarbetet har handlat om studier, föreläsningar och master-/doktorandstudier. Förra året utvecklades ett nytt samarbete kring metoden Framtidsdialog. Den regionala biblioteksverksamheten prövar ett nytt arbetssätt och forskare från Lunds universitet följer och bidrar till utvecklingen av metoden.

Under 2020 genomfördes framtidsdialoger med fem skånska kommuner: Hörby, Eslöv, Osby, Höganäs och Klippan. Utifrån omvärldsbevakning och intervjuer med både bibliotekspersonal och andra aktörer i kommunerna genomförde forskarna Lisa Engström och Johanna Rivano Eckerdal samt utvecklarna Ann Lundborg och Anna Åkerberg från Region Skåne analyser för att ge stöd till arbetet med kommunernas biblioteksplaner.

Arbetet under 2020 innebar metodutveckling, från en pilotvariant av metoden i den första kommunen till en utvecklad version som praktiserades i den sista kommunen. Modifieringarna av metoden gjordes löpande under, och framförallt mellan, besöken i kommunerna. Metoden togs fram före pandemin, men har förändrats och anpassats för att fungera även i digital form. Att metoden även inkluderar en modell för att arbeta digitalt innebär att den har en stor potential att fungera i olika situationer och att den kan bidra till hållbarhet med mindre resande.

Framtidsdialogerna har varit uppskattade av de deltagande kommunerna och metoden är ett relevant verktyg för den regionala biblioteksverksamheten för att stimulera och bredda kommunernas biblioteksplanearbete.

För att metoden ska kunna fungera som verktyg framöver behöver den beskrivas och presenteras på ett sätt som gör den möjlig för fler att tillämpa. Den kan fungera väl även i andra regioner och stärka arbetet i och mellan kommun och region.

Metodhandboken ska publiceras under tidig höst 2021.