Inspirerande nätverksträff om tillgänglig läsning

Peppande, roligt och stärkande! Det var några av kommentarerna från deltagarna efter en digital nätverksträff för de skånska biblioteken på temat tillgänglighet. Region Skåne arrangerade träffen.

Närmare 30 biblioteksanställda i Skåne deltog i slutet av september i en digital nätverksträff på temat tillgänglighet på bibliotek. De är alla med i Region Skånes tillgänglighetsnätverk för bibliotek.

- Det är så stärkande att träffas och diskutera. Vi inser att vi har många gemensamma utmaningar och kan lära av varandra, sa Inga-Lena Öhrn, biblioteksassistent på Höörs bibliotek, en av deltagarna.

Populär app för talböcker

Hillevi Andreasson, bibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gjorde en presentation på temat Tillgänglig läsning. Hon berättade bland annat att appen Legimus gör succé bland personer med läsnedsättning. Legimus är en digital tjänst för att ladda ner och läsa talböcker. Nio av tio av dem som laddar ner och läser via Legimus, använder nu appen.

- Legimus har blivit användarnas huvudbibliotek, sa Hillevi Andreasson.

Sprida kunskapen om tillgängliga tjänster

Petra Romberg, bibliotekarie på Lunds stadsbibliotek, delade med sig av hur biblioteket har arbetat strategiskt i hela organisationen för att öka tillgängligheten för användarna. Ett sätt är att först sprida kunskapen i den egna personalen.

- Det är en stor fördel för tillgängligheten om flera i personalen känner till och kan förmedla de tjänster och det material som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning, sa Petra Romberg.

Boken kommer – en tjänst med stor potential

Karin Andersson Sundström, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, var också gäst på träffen. Hon presenterade rapporten Berättelsen om Boken kommer, som hon har skrivit tillsammans med kollegan Cecilia Brisander och forskaren Jenny Lindberg.

Boken kommer är en tjänst där folkbiblioteken levererar böcker och andra medier hem till låntagaren. Den riktar sig till personer som har svårt att själva ta sig till biblioteket, och används främst av äldre personer.

Karin Andersson Sundström uppmuntrade deltagarna på nätverksträffen att tänka nytt kring denna vanliga tjänst.

- Kan fler ha nytta av den här tjänsten? Kan man inkludera fler av bibliotekets tjänster än lån av böcker? frågade Karin Sundström retoriskt.

Hennes presentation inspirerade många av deltagarna, och idéerna till möjlig utveckling dök upp en efter en.

- Att erbjuda Boken kommer till barn är en riktigt bra idé. Det ska jag fundera vidare på, sa Barbro Raustorp Nielsen, bibliotekarie på Klippans bibliotek.

Fakta Tillgänglighetsnätverket för skånska folkbibliotek

  • Samlar folkbiblioteksmedarbetare i Skåne som arbetar med tillgänglig läsning och med de tjänster som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning.
  • Region Skånes kulturförvaltning gör regelbundet utskick till nätverket med information och nyheter om tillgänglighet, samt bjuder in till nätverksträffar och konferenser.

Berättelsen om Boken kommer • Regionbibliotek Stockholm (regionbiblioteket.se)

Myndigheten för tillgängliga medier. Information för bibliotek.