• Olof Yassin spelade Stefan Zablocki i Ögonvittnen på Malmö Stadsteater, en föreställning som levandegjorde vittnesskildringar från Förintelsen och gav dem nytt liv genom skådespeleri, 3D-ljud och projektioner. Foto: Bodil Johansson

Hur kan digitalisering skapa möjligheter för nya konstnärliga metoder, tekniker och uttryck?

Nu får sju aktörer inom scenkonst och performance stöd från Region Skåne för att utforska och pröva nya sätt att arbeta med berättande genom digital teknik och/eller andra tekniska lösningar.

Genom utlysningen vill Region Skåne tillsammans med Inter Arts Center vid Lunds universitet (IAC) bidra till ökade förutsättningar för konstnärligt skapande genom tekniska lösningar, digitala verktyg och konstnärlig metodutveckling.

De sju aktörer som får stöd kommer, var och en, att bjuda in en extern aktör som de vill samarbeta med för att fördjupa och utveckla sitt kunnande. I nästa steg arrangerar de kompetensutvecklingsinsatser för sektorn i Skåne, med utgångspunkt i de nya lärdomar och erfarenheter som kommit fram under projektet.

Inter Arts Center kommer att användas som en plats för utforskande och erfarenhetsspridning.

Åtta ansökningar skickades in och sju av dessa får dela på 1 233 000 kronor.

Följande stöd beviljas

Bombina Bombast, Digitaliseringsprojekt inom scenkonst och performance (200 000 kr)

Bombina Bombast får 200 000 kronor för att tillsammans med dansare och koreograf Robin Jonsson undersöka hur repetitioner kan fungera på distans i en gemensam delad virtuell liverenderad miljö. De vill arbeta fram ett system som gör det möjligt för dansare, koreografer, skådespelare och regissör att repetera på distans förkroppsligade som avatarer. Lärdomar från projektet delas i ett publikt seminarium.

Freja Andersson, Konstnärlig kompetensutveckling i programmeringsmiljön Max (108 000 kr)

Freja Andersson får 108 000 kronor för att i ett utforskande arbete undersöka nya format, uttryck och konstnärliga möjligheter gå en kompetensutveckling i det visuella programmeringsspråket Max/MSP/Jitter. Det är ett kompletterande verktyg som gör det möjligt för Freja Andersson att presentera konst och möta publik på nya sätt. Kompetensutvecklingen ska genomföras på Inter Arts Center (IAC) i samarbete med tonsättaren Erik Peters. Erfarenheterna kommer att delas på ett seminarium på IAC.

Malmö Stadsteater, Digitala vägar för drama (210 000 kr)

Malmö Stadsteater får 210 000 kronor till ett projekt som ska undersöka och vidareutveckla hur teatern kan använda sig av digitala verktyg för att berätta historier i nya miljöer på nya sätt. I samarbete med Umami och Hi-Story kommer de fördjupa sig i ljudberättande och tekniska möjligheter för att berätta platsspecifika berättelser i stadsrummet. Erfarenheterna kommer att delas vid ett seminarium i samarbete med Umami och Hi-Story. Lärandemöten, workshop och utvärderingar kommer ligga till grund för detta seminarium.

ShareMusic och Performing Arts, Remote performance (150 000 kr)

ShareMusic och Performing Arts får 150 000 kronor för att ska skapa en innovativ digital miljö för att hjälpa människor, oavsett funktionsförmåga, att vara musikaliskt kreativa tillsammans på distans och att uppträda för publik. I denna miljö används sensorer, avatarer och biologisk modulering av musikdata för att kommunicera medvetandetillstånd, sinne och kropp. Projektet avslutas i en sharing med en demospelning av hur fjärrsamskapande kan genomföras i praktiken, med låg fördröjning och fullständig sensorkommunikation mellan sinne och kropp, där fyra musiker från ShareMusics ensembler musicerar ihop från fyra olika orter i Skåne.

Skillinge Teater AB, S.O.S - Skillinge Open Sound (180 000 kr)

Skillinge Teater får 180 000 kronor till projektet Skillinge Open Sound. I projektet ska Skillinge Teater bygga fysiska stationer i teaterns egen miljö, där ljud skapas med röster, rytmer eller instrument, såväl analoga som digitala. Arbetet genomförs tillsammans med Fredrik Olofsson, utbildad kompositör från kungliga musikhögskolan samt med Jonas Åkesson och Tim Bishop. Inom projektet ska tre olika typer av undersökande workshops genomföras tillsammans med externa aktörer. Varje workshop blir också ett sätt att dela projektets erfarenheter.

SPECT scenkonst, Resonans (100 000 kr)

SPECT scenkonst får 100 000 kronor för att tillsammans med Tim Bishop arbeta kring idéskapande och tekniker för bland annat ljudinstallationer. Inom projektet ska tre idéer särskilt utforskas; sinnena i mörker, möte i hörlurar och iscensatta sociogram. På Inter Arts Center (IAC) ska de skapa ett rum med olika verktyg som spatial ljudutrustning, ljusteknik, biometriska sensorer, texter och scenografiska element. Erfarenheter från projektet ska spridas i en podcast.

Teater Insite, Insite Digital Research (285 000 kr)

Teater Insite får 280 000 kronor för att undersöka hur de kan dra nytta av digitala verktyg som Virtual Reality och 3D-ljud för ett interaktivt narrativ och för att skapa omslutande, platsspecifika, interaktiva och sinnliga upplevelser. De kommer att samarbeta med Tim Bishop samt besöka Multisensory Experience Lab, som är en del av Aalborg Universitetet i Köpenhamn. De vill sprida sina erfarenheter