• Marthina Elmqvist och Maria Maunsbach. Fotograf: Ali Jehad.

Författarscen debutant i Malmö

Malmö stadsbibliotek kunde med hjälp av Experimentspår från Region Skåne starta en litterär scen för debutanter under 2020: Debutantscen. Därefter har de fått Region Skånes biblioteksutvecklingsstöd för att vidareutveckla projektet under 2021.

Syftet med Debutantscen är att vara en länk mellan nya författare och läsare genom att på ett lustfyllt sätt lyfta ny intressant litteratur och vara ett stöd i början av en eventuell litterär karriär. Idén till Debutantscen kommer från Maria Maunsbach, författare och krönikör, och Marthina Elmqvist, moderator och tidigare litterär agent. De lanserade konceptet för KRUT på Malmö stadsbibliotek, som nappade på idén.

Plats för nya författare

Maria Maunsbach berättar mer i en intervju om tankarna bakom idén med Debutantscen.

– Både Martina och jag kände att det inte fanns så mycket för debutanter i Skåne. Jag har ju själv varit debutant och visste att just i Malmö så hände inte så mycket kring det. Vi kände att nya författare måste få en plats i staden för att både träffas och visa upp sig och prata om sina böcker – vilket ju en ganska stor del av arbetet som författare.

Skånsk anknytning viktigt

Som exempel på andra städer där det finns ett större utbud av litterära scener för debutanter anger hon Göteborg och Stockholm, men att det där också finns en likformighet som de själva ville komma från.

–  De bokar ju debutanter från utgivningen nationellt, om man säger. Och vi kände att om man gör så resulterar det i att ungefär samma debutanter varje säsong som bokas och åker runt till de olika arrangemangen, och de som får mest uppmärksamhet. Vi har istället valt att bara ha debutanter med skånsk anknytning på Debutantscen: som antingen bor i Skåne, kommer från Skåne eller skriver om Skåne. Vi vill visa upp vad som finns här och göra det intressant för andra. Då vi gör ett annat urval utifrån andra kriterier så har debutanter som annars inte blir bokade en chans.

Digital visning gav större publik

Under 2021 har Debutantscen ägt rum tre gånger. På grund av pandemin fick de ställa om från tanken på ett stort livearrangemang.

–  Vi har lärt oss mycket om hur man skapar en bra streamad variant, så nu fortsättningsvis kommer vi att ha någon sorts hybrid av detta, både live och digitalt, så att alla kan titta på det. Det har gått jättebra! Vi sände från KRUT:s Facebook och jag tror att vi har femtonhundra visningar per gång – så många tittade hade vi ju aldrig haft om vi bara hade haft ett fysiskt publikarrangemang.

Skapar intresse hos recensenter

Första Debutantscens-tillfället blev recenserat i såväl Svenska dagbladet som Sydsvenskan.

– Vi ser också att de debutanter vi bokar som kanske inte blivit recenserade innan plötsligt blir det efter att ha varit med. En poet fick recension både i DN och Svenska dagbladet, och en annan poet fick läsa dagens dikt i Sveriges radio efter att ha deltagit. Att vi har kurerat innehållet – sållat och visar upp sådant som är intressant – gör att det blir intressant också för andra att plocka upp, kulturjournalister och så vidare.

Deltagare från skrivarlinjer

I projektet arbetar Debutantscen också med skrivarskolor i Skåne, för att skapa plats åt även icke-debuterade författare som får dela pågående projekt.

– Varje gång har vi minst en person från någon av skrivarlinjerna. Vi har ett samarbete där de som är intresserade av att vara med får skicka in ett textprov till oss. Vi har ett tema på samtalen för varje gång, och tittar då på texterna för att se vad som skulle kunna passa, sen hjälper vi till med att ”redaktöra” den texten för uppläsning. Det är jätteroligt och väldigt uppskattat! De får betalt, så ofta är det ju att de både får sitt första betalda gig och får känna på lite hur det går till när man jobbar mot förlag.

Drömmer om danskt samarbete

Slutligen berättar Maria om vilka möjligheter hon ser framåt i fråga om att utveckla konceptet.

– Dels ska vi ju utveckla hybridvarianten framöver. Sen har vi också tänkt att vi skulle vilja anordna ett tillfälle per år som liknar Debutantscen, men som är till hälften öppen scen och till hälften samtal mellan olika förläggare som förlagt debutanter. Vi tänker oss att det skulle vara förläggare från lite olika stora förlag som delar sina tankar och resonemang kring debuter. Vi märker ju att alla som skriver och drömmer om att debutera är oerhört intresserade av just det perspektivet. Därutöver har vi också fåfänga drömmar om ett över-sundet-samarbete! Både jag och Martina är mycket intresserade av dansk samtida litteratur, så det hoppas vi också på, på något sätt, någon gång.