Folkbiblioteken i Lund inleder demokratiprojekt

Folkbiblioteken i Lund har nyligen beviljats Experimentspår från Region Skåne för att arbeta med projektet ”Demokrati – att göra skillnad”. Syftet med projektet är att inför valet 2022 synliggöra demokrati för de boende i Lund.

Projektets fokus kommer vara medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Karin Morwing, bibliotekarie vid Lunds stadsbibliotek och ledare för tvärgruppen för Språklig mångfald och nationella minoriteter, berättar med om projektidén och det planerade genomförandet.

Tankarna bakom projektidén

Idén med projektet kom ur att vi inför valet 2022 vill visa på vilken roll bibliotek spelar och kan spela i en demokrati. Fokus ligger inte på valet, utan på de rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. I de fall där människor inte får rösta så vill vi försöka visa på vad man istället kan göra för att engagera sig och påverka det demokratiska samhället. Vi kände direkt att vi i första hand vill vända oss till nyanlända och till dem som har ett annat modersmål än svenska.

Vår erfarenhet är att arbetet mot denna målgrupp bör ha låga trösklar och äga rum där människorna finns. I samband med arbetet kring Stärkta bibliotek som genomfördes för något år sedan så fick tre av Lunds stadsdelsbibliotek profiler som bland annat innefattar mångspråk. I och med detta kändes det naturligt att merparten av projektets arrangemang kommer äga rum på dessa bibliotek. Här finns också redan samarbeten med lokala aktörer, som vi hoppas kunna arbeta med i även i detta projekt.

Planerade evenemang inom projektet

Än så länge är vi bara i startgroparna för projektet, men vi har hunnit lyfta frågan i övriga organisationen och därigenom fått in idéer. Det känns väldigt kul att alla hittills varit så positiva till vårt förslag, det känns viktigt och aktuellt. Tankar som lyfts är ett fokus på att samtliga program, oavsett innehåll, ska vara på lätt svenska. Som alternativ planerar vi att ta in tolkar på vissa programpunkter. Ett mål är programmen i stor utsträckning ska utformas i samverkan med våra lokala samarbetspartners, och att de ska vara användarstyrda. Inte så mycket rena föreläsningar, utan snarare aktiviteter som bjuder in till eget engagemang. Exempel på detta är drop in för att få hjälp att skriva medborgarförslag, bjuda in barn för att ”ta över biblioteket” och prata om hur de kan påverka sin vardag samt retorikworkshop kring hur barn kan göra sin röst hörd. Ett mål är också att integrera projektet med redan befintliga evenemang, samt att genomföra ett kompetensutvecklingstillfälle för bibliotekens personal.

Samarbeten

Inga konkreta samarbeten är bestämda än, medan sedan tidigare samarbetar biblioteken i Lund en hel del med Eos Lund, där vi hoppas hitta aktiviteter som vi kan samverka kring. Även IM Lund, Röda Korset och andra lokala aktörer är aktuella för samarbeten.

Hur långt har ni kommit?

Vi står i startblocken skulle man kunna säga. Vi har satt samman en projektgrupp och börjat titta på när arrangemangen ska äga rum. Idén till projektet kommer från tvärgruppen för Språklig mångfald och nationella minoriteter, vars medlemmar är med i projektgruppen. I gruppen deltar även personer från de stadsdelar som merparten av 4arrangemangen är tänkta att äga rum på, vilket känns avgörande då de känner sina användare och även sedan tidigare har utvecklat samarbeten med lokala aktörer.

När vi pratar om projektet så känns möjligheterna oändliga! Alla tycker det känns kul och viktigt, vilket är väldigt peppande. Nu handlar det bara om att avgränsa och genomföra!