• Skånes Dansteater är en av verksamheterna som bland annat har jobbat med att utveckla digitala format. Foto: Nelson Rodriguez-Smith

Extra stöd ska bidra till skånska kulturlivets nystart

Pandemin har visat på hur viktigt det är med en väl fungerande och stark kulturell infrastruktur. För att underlätta en nystart för kulturlivet har Region Skåne fått extra stöd av Kulturrådet.

Region Skåne har beviljats 24 268 000 kronor av Kulturrådet i tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet. Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 juni att fördela pengarna till 15 regionala kulturverksamheter.

Vid fördelningen har kulturnämnden tagit hänsyn till verksamheternas prognostiserade underskott för 2021, kostnader för insatser som behövs inför en nystart av verksamheterna, kostnader i samband med framflyttade eller inställda arrangemang samt insatser för att stärka samarbetet med det fria kulturlivet.

Exempel på insatser är bland annat extra resurser för säkerhets- och trygghetsåtgärder vid arrangemang, fortsatt digitalisering och digital utveckling samt resurser för reproduktion och nylanseringar.

Fördelning av extra statligt verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet i Skåne

Form/Design Center – 370 000 kronor
Helsingborgs Museer – 1 050 000 kronor
Helsingborgs Stadsteater – 1 600 000 kronor
Helsingborgs Symfoniorkester – 1 500 000 kronor
Kulturen i Lund – 2 768 000 kronor
Malmö Konstmuseum – 400 000 kronor
Malmö Live/Malmö Symfoniorkester – 3 500 000 kronor
Malmö Museer – 2 000 000 kronor
Malmö Opera och Musikteater – 5 400 000 kronor
Malmö Stadsteater – 2 550 000 kronor
Moomsteatern – 480 000 kronor
Musik i Syd – 500 000 kronor
Regionmuseet Kristianstad – 700 000 kronor
Riksteatern Skåne – 250 000 kronor
Skånes Dansteater – 1 200 000 kronor