• Nina Pascoal från Skåne är en av sex deltagare som är först ut när Regionsamverkan Sydsverige startar ett utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Foto: Emil Malmborg/Bonniers

Sex författare får unik chans att utveckla sitt skrivande

Nina Pascoal från Skåne är en av sex deltagare som får chansen att utveckla sitt skrivande. Drygt 40 personer sökte till den första omgången av Skrivyta Syd, ett litterärt utvecklingsprogram inom Regionsamverkan Sydsverige.

Programmet tar in sex deltagare, en från varje region, och skräddarsys sedan efter deltagarnas behov och önskemål.

De antagna är utvalda av ett självständigt konstnärligt råd bestående av Ami Andersson, författare i Kalmar, Björn Kohlström, litteraturkritiker i Jönköping, Jessica Nettelbladt, filmare i Skåne och Julia Svanberg författare och skrivpedagog i Blekinge.

Antagna till Skrivyta Syd år 1

Blekinge: Ola Rydberg
Halland: Krystallia Sakellariou
Jönköping: Amale Hanna Dawod
Kalmar: Niels Vonberg
Kronoberg: Mija Åhlander
Skåne: Nina Pascoal

Skrivyta Syd ska bidra till att skapa en levande litterär miljö i södra Sverige och att man ska kunna leva och verka som författare i Sydsverige och inte känna sig tvungen att flytta för att få tillgång till nätverk och andra resurser. Skrivyta Syd inleds med en vecka på Hedlandet residens i Skåne där deltagarna får lära känna varandra, skriva, och möta bland annat de etablerade författarna Lina Wolff, Tomas Bannerhed och Kristofer Flensmarck som blir manuscoacher till deltagarna.

Bakgrund

Skrivyta Syd är ett 1-årigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Under ett år får du en unik möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens, branschträffar, träffa manuscoach och delta i samtal med andra författare.

Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.

Deltagare Skrivyta Syd 2021-2022