• Catharina Elofsson. Foto: privat.

Catharina Elofssons reflektioner från Ledarpaketet

Ledarpaketet är en utbildning inom Digitalt först med användaren i fokus som vänder sig till bibliotekschefer i Skåne. Syftet med paketet är att lägga grunden för hur bibliotekschefer kan stimulera och stärka den egna organisationens digitala mognad.

Intervju med Catharina Elofsson 

Ledarpaketet är just nu mitt uppe i en andra omgång. Catharina Elofsson som är bibliotekschef i Båstads kommun är en av deltagarna. Hon svarar på några frågor om tankar och lärdomar från den pågående utbildningen.

Hur har din syn på bibliotekets digitala uppdrag förändrats efter ditt deltagande hittills i Ledarpaketet?

Redan inledningsvis blev jag mina förutfattade meningar om digitalisering omkullkastade. Jag hade tidigare en bild av att det till stor utsträckning rörde sig om olika digitala verktyg, men den stämde inte alls. Att få upp ögonen för komplexiteten och att det inte bara är teknik var värdefullt. Katarina Gidlunds uppdelning i saken, sättet och samhället gav ett viktigt perspektiv på digitalisering. Tekniken kan skrämma, men det påverkar även sättet vi beter oss på, våra vanor men även hur det i sin tur påverkar samhället.

Bibliotekets uppdrag att verka för demokrati är starkt kopplat till digitalisering. Att ingen ska lämnas utanför utan kunna verka i dagens samhälle.

Är det någon del av utbildningen som du direkt har kunnat applicera i din verksamhet? I så fall vad och på vilket sätt har det skett?

Genom utbildningen har jag fått en annan syn på digitalisering på vårt bibliotek. Vi kommer därför att framåt hösten tillsammans läsa boken ”Bankdosor, skam och sms-poesi” och diskutera de dilemman som finns i boken. Vi behöver ha en viss grundnivå avseende kunskap inom den teknik vi har, men allt är inte teknik. Dilemman i boken tar upp sådant vi möter ute i biblioteket och där det är viktigt att diskutera hur vi gör på vårt bibliotek. Förhoppningsvis kan det starta ett arbete som ständigt pågår med en struktur som gör att vi fortlöpande pratar om dessa frågor som ofta inte har ett självklart svar. Genom att arbeta så får vi också med en ständig diskussion om vårt serviceansvar och kan diskutera gränsen – vad vi gör och vad vi inte gör. Framför allt kan det vara viktigt att vara överens om vad vi inte gör.

Kan du berätta om något du tyckt varit särskilt inspirerande eller tankeväckande från fortbildningstillfällena? Har du något bok-eller filmtips?

Det är mycket som väckt tankar och inspirerat. Bra urval av externa föreläsare och jag gillade särskilt Jon Fällström från Umeå. Plötsligt blev allting så praktiskt. Perspektivet från golvet upp i övergripande frågor har stimulerat och gjort att vi inte fastnat i några detaljer. Det övergripande ger en förståelse för hur vi kan hantera dilemman som dyker upp på våra bibliotek. Är mycket förtjust i boken ”Bankdosor, skam och sms-poesi” som blev en riktig ögonöppnare. Där ett dilemma på golvet i biblioteket blev till filosofiska tankar. Extra trevligt att få Stina Bäckström som föreläsare. Att lyfta det dagliga arbetet och titta på det i vidare perspektiv har gett mig väldig mycket.

Filmerna med Katarina Gidlund gav ett nytt perspektiv på digitalisering och är väl värda att se. Även hennes ”Lilla digitaliseringboken” från SKR är bra.

Jon Fällström berättar om projektet Mer för fler – digital delaktighet i Umeå

Boken Bankdosor, skam och sms-poesi. Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering

Katarina Gidlund om digitalisering

Lilla digitaliseringsboken

Vad har du för visioner inför framtiden vad gäller digitala lösningar och kompetens på biblioteket?

Min digitala vision:

  • Biblioteket skapar förutsättningar för alla invånare att delta i det digitala samhället på lika villkor, vilket främjar demokratin.
  • Biblioteket bidrar med kunskap och inspiration för att utveckla digitala förmågor och öka bildningen inom digitalisering.

  • Biblioteket är en självklar del av samhällets digitala utveckling.

  • Bibliotekets personal bidrar med kompetens på olika nivåer för att uppfylla detta.