• Region Skånes krisstöd kunde sökas av aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet men även av branschens stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller annat kulturarrangemang.

199 aktörer inom kultursektorn delar på 9,5 miljoner kronor

Region Skåne fördelar 9,5 miljoner kronor i extra krisstöd till 199 skånska kulturaktörer som drabbats hårt av den pågående pandemin.

Syftet med det regionala krisstödet är att bidra med medel till drabbade aktörer i en akut kris samtidigt som de får bättre förutsättningar inför en återstart så snart smittläget har förbättrats. Vid fördelningen har mindre enskilda aktörer, organisationer och egenföretagare prioriterats. Stödet går till professionella aktörer inom alla olika konst- och kulturområden. Såväl enskilda konstnärer och kulturskapare som många av branschens alla stödfunktioner finns representerade. I huvudsak handlar det om aktörer som arbetar på frilansbasis och som har en pressad situation även i normala fall.

De aktörer som beviljats stöd utgör alla viktiga delar av det kulturella ekosystemet i Skåne som är en förutsättning för uppfyllelsen av de regionala kulturpolitiska målen om ett brett och spetsigt kulturliv av hög kvalitet som fler av Skånes invånare ska kunna ta del av och delta i.

Utlysningen har gjorts möjlig tack vare extra medel som regionstyrelsen i Region Skåne fördelat till kulturnämnden för att finansiera stödinsatser till aktörer inom den skånska kultursektorn som lidit ekonomisk skada till följd av covid-19.

Regionalt krisstöd - beviljade ansökningar (pdf)

Foto överst: Emmalisa Pauly, Mattias Givell, Emmalisa Pauly och Nelson Rodriguez Smith