• Axel Ljungdahl provar Virtual Reality-glasögon på Ängelholms bibliotek. Fotograf: Emelie Ljungdahl.

VR-experimentet på Ängelholms bibliotek

Ängelholms bibliotek har fått bidrag inom experimentspåret för att utforska nya digitala sätt att arbeta med läsinspiration och litterärt berättande.

I projektet har Ängelholms bibliotek kombinerat visualisering och berättande, analogt och digitalt, genom att låta barn möta de litterära världarna både via läsning och Virtual Reality. De skriver om ambitionen att arbeta läsfrämjande med hjälp av Virtual Reality i sin projektbeskrivning:

”Genom att digitalisera en liten del av traditionellt biblioteksarbete – läsfrämjande – hoppas vi med nya metoder inspirera fler till läsning och använda VR som en brygga mellan världar, inte bara mellan digitala och litterära utan även mellan bibliotekets och dagens ungas världar. Vi har för avsikt att under projekttiden arbeta fram varianter på aktiviteter som knyter an till syftet med projektet, att fördjupa läsupplevelsen.”

Viktig satsning

- Att hitta nya och alternativa vägar för att arbeta med det läsfrämjande uppdraget är väldigt viktigt. Som folkbibliotek måste vi jobba mångfacetterat för att nå alla med läsfrämjande insatser, detta är ett innovativt sätt att nå dem som kanske inte är förälskade i det skrivna ordet eller har upptäckt berättelsernas magiska världar. Det gäller att möta personer och grupper av potentiella eller tveksamma läsare på fler än ett sätt, genom teknik som de redan är intresserade av eller som de har lättare att ta till sig än det skrivna ordet, berättar Martin Memet Könick, bibliotekschef.

- Mitt jobb i denna process är främst att uppmuntra mina medarbetare att hitta nya vägar och ge dem tid och resurser att arbeta med dessa vägar. Det är viktigt att våga lyckas och testa nya vägar för att uppnå våra mål och utveckla folkbiblioteksverksamhet. VR-experimentet i Ängelholm är ett utmärkt exempel på utveckling där medarbetare, medborgare och chef samarbetar för att hitta nya lösningar och vägar för att ge alla chans att hitta de underbara fenomen som är läslust och berättarglädje, fortsätter Martin Memet Könick.

Erfarenheter

Vi ställde några frågor till Emelie Ljungdahl, Susanne Sellgren, Thomas Olsson, Hannes Menberg Svensson och Magnus Rydén, som arbetar med projektet på Ängelholms bibliotek. 

Berätta om hur det går! Var i processen befinner ni er?

- Det går bra, vi har just haft uppstart med klassen! Vi funderade en hel del under våren över vilka möjligheter som finns och vi landade i ett tema som vi tycker är bra. Vi bestämde oss för att göra ett projekt om Sveriges forntid i samarbete med klass 3b på Magnarps skola i Vejbystrand, berättar Emelie.

- Vid uppstarten presenterade vi det här projektet för barnen och alla fick prova VR. Vi valde att visa dem Ales stenar i Google Earth dels för att vi ville att de skulle få se en svensk fornlämning och få lite inspiration därifrån och dels för att Ales stenar är en så mäktig plats som gör sig väldigt fint i VR.

På vilka sätt kombinerar ni Virtual Reality med litterärt berättande och skapande?

- Efter uppstarten ska klassen arbeta med forntiden i skolan, läsa de böcker om forntiden som vi har tagit fram till dem och sen skapa en forntidsvärld i olika material såsom sten, trä, sand, lera och så vidare. Arbetet kommer delvis att ske i slöjden. Världen byggs upp på en platta som passar i en odlingslåda/pallkrage. Läraren har fått instruktioner om att lämna plats, som till exempel en stig genom byn, där vi ska filma med 360-kameran. Filmen måste sen redigeras och när det är klart bjuder vi in klassen till biblioteket igen och låter alla barn uppleva världen de själva skapat i VR, berättar Emelie.

Hur får ni idéer och inspiration till projektet?

- Idéer och inspiration har vi fått bland annat genom studiebesök på andra bibliotek (Vellinge och Malmö). När vi sen började utforska VR-utrustningen hittade vi snabbt Google Earth och där såg vi genast potential till flera projekt, till exempel då att arbeta med forntiden och våra fornlämningar. Vi har gjort en hel del omvärldsbevakning, vi har tittat på vilka skolämnen som skulle kunna lämpa sig och identifierat svenska, historia och naturkunskap – man skulle kunna göra projekt med VR om rymden eller havet. Ingen av oss hade några som helst erfarenheter av VR sen tidigare så vi har fått börja från början.

Vilka utmaningar har ni stött på?

- Inköpet av utrustningen var lite utmanande, att hitta en dator som hade tillräcklig kapacitet, en bärbar eller en stationär, vilken VR-utrustning vi skulle välja och kablar! Vi fick problem med kopplingen mellan dator och VR-utrustningen och innan vi hittade rätt kabel var det lite jobbigt. Kameran har vi inte helt koll på än och vi har fått köra mycket trial and error. Framförallt har vi haft svårt att hitta tid tillsammans för att sen kunna lösa de olika utmaningarna.

Vad har varit roligast?

- Pillandet! När vi har provat att filma på olika sätt för att bestämma vilken variant som blir bäst, då har vi haft roligt tillsammans. Och naturligtvis uppstarten med klassen, så spännande och alla var så taggade!

Vilka tips och råd skulle ni vilja skicka med till andra bibliotek som vill prova att arbeta med Virtual Reality i sin läsfrämjande verksamhet?

- Åk på många studiebesök, gör det ni tycker är roligt, testa mycket och ha inte för stora prestationskrav. Berätta för kollegor vad ni håller på med så att de inte tror att ni bara leker. Gör en projektplan men var inte rädda för att ombestämma, våga misslyckas!

Ni nämner i er ansökan att ni ska upprätta en projektsida där kollegor i regionen kan följa projektet, finns den ännu?

- Ja, den är ett levande dokument och finns på webben.

VR på biblioteket

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter