• Skrivpedagog Henrik Johansson har lett en kurs där deltagarna fått öva på att formulera sig om sådant de tycker är orättvist. Foto: Anna Klara Åhrén

Visa orätt, skriva rätt. Ett projekt om skrivande som självförsvar

Malmö stadsbibliotek vill med sin verksamhet på KRUT stärka ungas förmåga att formulera sig kring sådant de vill förändra. Under hösten har de drivit ett projekt om skrivande som självförsvar.

Viktigt lyfta aktivism

KRUT är en verksamhet för unga på Malmö stadsbibliotek som beskrivs som ”en plats där unga kan mötas i skapande och berättande för att öppna upp för nya världar, möjligheter och drömmar”.

Rickard Sjöholm som är bibliotekarie och arbetar på KRUT tycker att bibliotek generellt är för dåliga på att lyfta aktivism, oavsett om det handlar om rasism eller miljö. Han vill se mer av engagemang och samtal på biblioteken och tror att många i personalen är onödigt rädda för att uppfattas som politiska. ”Aktivism är ett besvärligt ord för många men för andra positivt. Det gäller att inte ta ställning men ändå att visa på orättvisor”. Rickard tycker också att det är viktigt att erbjuda människor en större plats i biblioteksverksamheten: ”Biblioteket är skal och en möjlighet, innehållet skapas på annat håll”.

Skriva om orättvisor

I experimentspårsprojektet ”Visa orätt, skriva rätt. Skrivande som självförsvar” fick deltagare i en skrivarkurs möjlighet att, genom självvald genre, formulera sig kring det de upplever som orättvist och sedan dela och få respons på sina texter. Kursen hålls i samarbete med organisationen Hela Malmö som driver flera mötesplatser för ungdomar i socialt utsatta områden. Ursprungstanken var att hålla kursen på plats i Nydala. Intresset bland ungdomarna där att delta var mycket stort men på grund av pandemin genomfördes projektet med andra deltagare i digital form.

Upplägg och genomförande

Kursen marknadsfördes via KRUTs facebooksida som en möjlighet att skriva för förändring, att skriva av sig, bemöta politiska motståndare eller formulera visioner för en ljusare framtid. Fem deltagare var med på kursens samtliga fem måndagsträffar under hösten. Henrik Johansson, författare och skrivpedagog, har under varje tillfälle inlett med att läsa en dikt eller annan kort text, sedan gett deltagarna en skrivuppgift. Uppgifterna har till exempel varit ”Skriv om en plats där du känner dig hemma” och ”Beskriv en situation där du varit maktlös men varit tvungen att ta ansvar”. Henrik tycker att det digitala formatet, trots några tekniska bekymmer, har skapat en mer avslappnad stämning: ”Du har ingen annans blickar på dig när du skriver. Du kan inte se om de andra skriver snabbt eller mycket. Jag behöver inte lägga lika mycket kraft på att skapa det här trygga rummet”.

Respons på texterna

När deltagarna efter övningarna har läst upp sina texter har Henrik och de andra gett respons. ”Det är viktigt att responsen är framåtsyftande”, säger Henrik. ”Det gäller att leta efter utvecklingsmöjligheter för varandras texter”. Utvecklingsmöjligheterna kan handla om vad i texten som kan förbättras men också om i vilka forum texterna skulle kunna nå ut till fler läsare. Det kan vara råd om att formulera texten som en debattartikel eller som en krönika. En kursdeltagare är nu på väg att få sin text om erfarenheter av att vara kvinna i byggbranschen publicerad i en tidskrift.

Skrivande kan vara helande

Henrik berättar att det gemensamma samtalet och responsen betytt mycket för deltagarna. ”De läser varandra med varma ögon. Någon kom tillbaka en måndag och berättade att den tänkt på en annan deltagares text hela veckan”. Henrik tror att skrivande, precis som läsande, kan fungera terapeutiskt. ”Jag ser möjligheter kring skrivterapi och tror att skrivande kan vara helande. Men jag ser också en poäng med att inte bara skriva av sig om till exempel erfarenheter av att vara anhörig till någon med demenssjukdom utan då också tänka kring hur jag skulle vilja att äldrevården ser ut”.

Nå ut med rätt språk för målgruppen

Några av deltagarna har sökt sig till kursen just på grund av den lite offensiva titeln med skrivande som självförsvar. ”Titeln på kursen var ett medvetet drag att locka uppmärksamhet”, säger Rickard. På KRUT använder vi både ord och ett bildspråk som sticker ut från den vanliga bibliotekskommunikationen för att nå fram till dem vi vill nå.

Fortsättning för skrivprojektet

Planen är fortfarande att genomföra kursen med ungdomarna på Nydala när det är möjligt och med stöd av medel från Malmö stad ska projektets skrivpedagog Henrik Johansson också ta fram ett studiematerial som ska gå ut till ungdomsledare och lärare i övre högstadieåldern och gymnasiet så att ännu fler kan få möjlighet att skriva och formulera sig för att förändra världen.

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter