• Skulpturen Häpnad delades ut för första gången 2012 och är ett vandringspris för Region Skånes kulturpalett. Skulpturen är framtagen av Staffan och Enid Björklund, på uppdrag av Region Skåne. Foto: Kennet Ruona

Tjugo år av kultur – Region Skånes kulturpriser i sken av ett nytt decennium

Region Skånes kulturpris delades ut första gången 1998 och har sedan dess haft som mål att lyfta utvecklingen av kulturlivet genom att premiera enskilda individers bidrag till ett rikt kulturliv.

År 2012 tillkom Kulturpaletten, ett vandringspris som tilldelas en verksamhet som med framgång utvecklat kultur för, med och av barn och unga. De båda priserna har flera syften. Dels handlar de om att visa individuella kulturskapare och verksamheter uppskattning, dels om att lyfta Skåne som kulturregion. Kulturpaletten syftar också till att uppmärksamma och stärka statusen kring kulturnämndens prioriterade målgrupper: Barn och unga. 

Sedan Region Skånes kulturpris instiftades har 13 män och 10 kvinnor tilldelats priset. Deras konstnärskap har skilt sig åt och de har vid mottagandet av priset befunnit sig i väldigt olika skeden av sina karriärer. Gemensamt för dem alla är dock att deras arbete bidragit till en värdefull kulturutveckling och att de som kulturskapare påverkat samhället genom sitt konstnärskap eller sin verksamhet som gett ringar på vattnet. 

Skåne har ett mångfacetterat kulturliv. Att sätta ljuset på enskilda konstnärer och verksamheter har istället handlat om att inspirera till utveckling samt uppmärksamma och belöna värdefulla insatser.

Så vad kan valet av pristagare säga om dess samtid? Vi börjar med att blicka tillbaka på Region Skånes kulturpris. Det allra första kulturpriset tilldelades Marika Wachtmeister för initiativet Wanås Skulpturpark. 

– Wanås ligger i Östra Göinge kommun, även kallat Skånes baksida. Jag blev särskilt glad över att få pris för att arrangera kulturutställningar bortom allfarvägarna, säger Marika Wachtmeister när hon minns tillbaks på priset hon vann 1998.

Två år senare inleddes ett nytt millennium där Lena Josefsson stod som mottagare av kulturpriset. I egenskap av en av Sveriges främsta koreografer ”har hon genom sina verk öppnat upp en värld där publiken fått möta och dela den lilla människans drömmar och visioner genom danskonsten”, löd motiveringen. År 2008 var det hip-hop artisten Jason Diakité, kanske mer känd som Timbuktu, som stod på tur att ta emot priset. Diakités sätt att ta nya kreativa uttryck i anspråk och att korsa musikens gränser genom nyfikenhet och samhällsengagemang har inspirerat och förenat individer, generationer och kulturer i Skåne och i världen. 

På en helt annan sida musikspektrumet befinner sig en av jazzens stora pianister – Jan Lundgren. Jan tilldelades kulturpriset 2012 efter en lång internationell karriär som tog fart redan under 90-talet. För Jan betydde ett Skånebaserat pris väldigt mycket och gav ny luft under vingarna. 

– För den som tar emot kulturpriset finns ett stort värde, både ekonomiskt och på lång sikt. Men det främjar också kulturlivet i Skåne genom att markera att kultur är viktigt, menar Jan när han reflekterar över priset idag, åtta år senare.

Att tilldelas ett pris kan innebära långt mer än prestige och pengar. För oavsett om det rör sig om stora internationella priser som en Oscar, eller ett mindre lokalt pris som Region Skånes kulturpris eller Kulturpaletten, har priser förmågan att fungera som katalysatorer. Ett erkännande kan öka medvetenhet och kännedom bland en helt ny skara människor och öppna dörrar till rum som tidigare varit stängda. 

Året efter Lundgren och jazzpianot var det dags att ge plats åt de normbrytande serieskaparna Sara Granér och Liv Strömquist, som genom verk som ”Det är bara lite AIDS” och ”Einsteins fru” bidrog till att öppna upp dörren för seriekonsten. I sina verk väver Granér och Strömquist samman humor och samhällskritik så tätt att de ibland är svåra att skilja åt. När Sara och Liv tilldelades kulturpriset 2013 uttryckte de stor glädje över den uppskattning och uppmuntran som priset innebar.

Och utmärkelsen tycks ha gett kraft och energi åt många, men förutom att fungera som ett fint erkännande har även den ekonomiska hjälpen varit betydelsefull. 

– Prispengarna vi fick användes till ett drömprojekt som vi fortfarande arbetar med. Det är ett livsverk ute i naturen som vi hoppas kunna förverkliga inom snar framtid, berättar Elin Lundgren och Petter Pettersson, som tillsammans prisades 2015 för sina experimentella bildkonstperformance i den egna studion Lilith Performance.

Som avslutning på 10-talet mottog den Malmöbaserade teaterregissören Ronny Danielsson priset 2019. Ronnys drivkraft har alltid varit att berätta historier, något som lett honom till teaterscener runt om i landet och som inkluderat allt från stora musikaler som Billy Elliot till normbrytande teaterföreställningar i okonventionella lokaler. 

Efter tjugo år av kulturpriser kan man konstatera att Region Skåne strävar efter att belöna innehåll framför val av medium. Trots det tycks en, kanske omedveten, tradition av att prisa konventionell kultur leva kvar. Pristagarna utövar i hög utsträckning kultur i en mer klassisk bemärkelse, med konst och musik i täten.

Låt oss gå vidare till Kulturpaletten. Medan kulturpriset prisar ett individuellt konstnärskap, är Kulturpaletten istället ett vandringspris som består av skulpturen Häpnad. Vandringspriset tilldelas en verksamhet eller en del av en verksamhet som ökat kunskapen om och betydelsen av kulturutveckling bland barn och unga.

För kultur är inte bara underhållande och ifrågasättande, rörande och upprörande. Framförallt är kulturen en del i i att bli till som människa. Att växa upp och bli vuxen är komplicerat, tillgång till kultur är tillgång till verktyg som hjälper oss att möta och handskas med livet och med omvärlden. Kultur lär oss om oss själva, men kanske ännu mer om varandra. 

– Det sägs att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Jag tror även att konst och kultur behövs, säger Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga på Region Skåne.

Synen på vad som har stor betydelse inom barn- och ungdomsperspektivet har förändrats under periodens gång. Region Skåne gör en distinktion mellan kultur för, av och med barn och unga, där de två sistnämnda gör mottagaren till mer än en passiv betraktare. Och att lyfta verksamheter där delaktighet står i fokus är något som blivit allt mer centralt. 

– En gemensam nämnare bland mottagarna av Kulturpaletten har varit att de åtminstone delvis skapar kultur tillsammans med barn och unga, berättar Camilla Sjöstrand.

Hon fortsätter:

– Jag tycker definitivt att perspektivet blivit mer och mer vanligt, de verksamheter som hyllats har även fungerat som goda exempel för andra att inspireras av.

Och när verksamheter utvecklas i samarbete med barn och unga har det också visat sig bli väldigt bra. De första att tilldelas Kulturpaletten 2012 var Dansstationen – en mötesplats för dansliv i stort och smått. Genom verksamheten får upp emot 30 000 barn, unga och vuxna ta del av dansupplevelser varje år. Med föreställningar där professionella dansare och ungdomar samverkar på scen och där publiken inkluderas, är delaktighet ett av nyckelorden.

Till en början var prissumman för Kulturpaletten 50 000 kronor, det vill säga hälften så mycket som kulturpriset. Efter några år väckte den mindre summan en diskussion kring vad skillnaden faktiskt signalerade och hur den påverkade barn och ungas status och prioritet inom konst- och kulturskåne. År 2015 beslutade man att prioriteringen av barn och unga även ska slå igenom i prissumman och höjde därför den till 100 000 kronor. 

De första som mottog den dubbla prissumman var Clownronden, en grupp sjukhusclowner som enligt motiveringen möter barn och unga på Skånes barnkliniker ”med lyhördhet och fingertoppskänsla”. Deras metod bygger helt på improvisation där mötet med barnet står i fokus, vilket leder till unika möten varje gång. 

– Barnkultur är något som alla säger sig värna om, men som få faktiskt uppmärksammar. Att vi blev sedda och uppmärksammade betydde mycket. Det gav en känsla av att det vi gör är viktigt, att barn- och ungdomskultur är viktigt, förklarar Kajsa Bramsvik, verksamhetsansvarig på Clownronden.

Verksamheterna som mottagit Kulturpaletten har en stark vilja och ambition att ständigt utvecklas och blir mer inkluderande. År 2016 togs vandringsskulpturen emot av Kulturhuset Barbacka som drivs av att barn och unga ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud på sin fritid. Allt från dans, teater, bild och design, till föreställningar och utställningar anordnas både innanför och utanför kulturhusets väggar. 

– Det var så oväntat att få besked om priset. Och det var så roligt att prisas för mångårigt vardagsarbete – inte för något enstaka glansnummer! Berättar Lina Campell, enhetschef på Barbacka.

För prispengarna anlitade Barbacka bland annat organisationen Make Equal för att utbilda och analysera den egna verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Sist ut bland Kulturpalettens mottagare var Wanås Konst. 2019 slöt de den cirkel Marika Wachtmeister påbörjade 1998 när hon fick Region Skånes allra första kulturpris för initiativet att starta skulpturparken. Sedan dess har Wanås ständigt utvecklat det lustfyllda lärandet utifrån visionen att alla ska ha tillgång till konsten, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariation.

– Vi menar att konst och kultur ska vara med och forma samhället – inte stå utanför eller agera passiv underhållare, framhåller Wanås verksamhetschef Mattias Givell.

Sammanfattningsvis har Kulturpaletten gått till olika typer av verksamheter genom åren, men som alla erbjudit barn och unga stöd och tillgång till de kreativa verktyg, nya världar och magiska möten som kultur öppnar upp för.

Ett nytt decennium är en tid för reflektion och eftertanke. Vi går in i ett tjugotal som besvarar somliga frågor, men som även öppnar upp för nya. Vad har vi gjort de senaste tjugo åren? Vad vill vi göra framöver? Kanske finns behov av och önskan om något nytt.

För Region Skånes kulturchef Gitte Grönfeld Wille, är mållinjen långt ifrån passerad:

– Det finns alltid ett behov av att göra konst mer relevant och intressant. Inte minst för barn- och unga.

Och Region Skåne lär inte gå sysslolösa till nästa tjugoårsjubileum.

– Skåne är en kulturaktiv region, det vill vi fortsätta förvalta och utveckla. Hur utvecklingen kommer att se ut återstår att se, konst och kultur har förmågan att ständigt hitta nya vägar. Men för Skåne som kulturregion finns bara en väg. Framåt, avslutar Region Skånes kulturchef Gitte Wille.