Stort intresse för Region Skånes expresstöd till kulturlivet

När ansökningstiden gick ut den 28 maj hade det kommit in 465 ansökningar om stöd med ett totalt belopp på 21,5 miljoner kronor. Det finns 1,6 miljoner kronor att fördela.

Professionella kulturskapare, arrangörer och andra aktörer kunde söka upp till 50.000 kronor för ett tidsavgränsat projekt. Stödet kan till exempel användas för att underlätta en digital omställning, kompetensutveckling eller att testa nya idéer, metoder och format i den speciella situation kulturlivet befinner sig i på grund av covid-19.

- Det är med blandade känslor jag noterar att intresset för vårt extra stöd till kulturlivet har varit mycket stort. Det är glädjande att konstatera att vi lyckats nå ut brett med informationen om vårt stöd och att det är så många nya aktörer bland de sökande. Samtidigt vittnar det om hur hårt kulturlivet har blivit drabbat av covid-19 och hur stora behoven är i sektorn, säger Gitte Grönfeldt Wille, Region Skånes kulturchef.

Det har kommit in ansökningar från aktörer i hela Skåne och det gäller projekt inom alla konst- och kulturområden; bildkonst, cirkus, dans, film, folkbildning, kulturarv, litteratur, musik och teater. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter