• Flera av projekten som får stöd ska jobba med att stärka dialogen inom kultursektorn för att på så sätt stimulera ett ökat användande och en ökad och mer jämlik tillgång till biblioteken i Skåne. Foto: Nils Bergendahl

Stöd till utveckling av biblioteken i Skåne

Fem utvecklingsprojekt på skånska folkbibliotek får dela på 951 000 kronor när Region Skåne satsar på biblioteksområdet.

De skånska biblioteken befinner sig just nu i ett läge där mycket fokus och resurser riktas på att smittsäkra lokaler och ställa om verksamhet på grund av coronapandemin. Parallellt pågår ändå ett utvecklingsarbete med litteratur- och läsfrämjande i nya former, med samverkan mellan biblioteken och med att se till att bibliotekspersonal kan spela en aktiv och positiv roll i samhällets digitalisering.

Alla ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser. Folkbiblioteken i Skåne har stor geografisk spridning och är öppna och kostnadsfria för alla. Projektverksamhet som drivs av de skånska folkbiblioteken når en stor mängd människor. Det lärande och den utveckling som sker under ett biblioteksprojekt i en kommun har också potential att spridas till samtliga 33 kommuner med hjälp av Region Skånes kulturförvaltning.

Flera av projekten som nu får stöd ska jobba med att stärka dialogen inom kultursektorn för att på så sätt stimulera ett ökat användande och en ökad och mer jämlik tillgång till biblioteken i Skåne.

Beviljade projekt

Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete, Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska bli beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra Debutantscen Malmö under fyra tillfällen 2021. Syftet är att utveckla Debutantscen Malmö till en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även bli en intressant plats för aspirerande författare.

Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

Bakgrund

Kulturnämnden har avsatt medel som bibliotek, eller bibliotek med samarbetspartners har kunnat söka för utvecklingsarbete. Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne. Region Skåne stödjer utvecklingsarbete vid folkbiblioteken i Skåne som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.