• Bok. Bild: Pixabay.

Shared reading

Den läs- och litteraturfrämjande metoden Shared Reading har fått mycket uppmärksamhet på sistone. I Skåne finns redan cirka 70 licensierade cirkelledare, men efterfrågan på utbildningen är fortfarande stor.

Cirkelledarutbildning inom Shared Reading

Shared Reading, delad läsning eller gemensam läsning, är ett läs-, litteratur- och hälsofrämjande koncept, som låter människor få möta och reflektera över texter tillsammans. Konceptet välkomnar både vana och ovana läsare, men passar särskilt bra för att väcka läslust, öka språkutveckling och ge personer, som av olika anledningar har svårt att läsa själv, en läsupplevelse.

Region Skånes kulturförvaltning organiserar i november en ny cirkelledarutbildning inom Shared Reading, denna gång med koppling till äldreomsorgen.

Mer information och anmälan till utbildningen. 

Shared Reading digitalt på Helsingborgs bibliotek

Helsingborgs Stadsbibliotek har fått bidrag inom experimentspåret för att kunna starta och utveckla digital Shared Reading. Nu har projektet startat och det har organiserats två parallella onlinegrupper: en förlagd på eftermiddag och en förlagd på kvällstid. Förhoppningen är att nå dem som av olika anledningar inte vill eller har möjlighet att delta i fysiska träffar.

Innan uppstarten av sina Shared reading-träffar i Helsingborg, fick cirkelledarna My Sörensson och Anki Olsson Flodin testa det digitala Shared reading-konceptet på bland annat Maria Tsakiris, Lena Arborelius och Annelien van der Tang Eliasson från Region Skånes kulturförvaltning. 

- Vi upplevde att det fungerade bra med en digital cirkel. Cirkelledarna ledde oss varsamt genom dikter genom att ställa rätt så enkla öppna frågor. Det var förvånansvärt hur snabbt man kom in i samtalet om dikternas rader. Vi kände att det till och med kan vara skönt för vissa att ”få gömma sig” lite bakom skärmen, reflekterar Annelien.

Erfarenheter från de digitala cirklarna

Vi bad My Sörensson och Anki Olsson Flodin att göra några reflektioner kring sina upplevelser med de digitala Shared reading-cirklar som de haft hittills. 

- Spridningen i åldrar hos deltagarna, som uppskattas vara mellan 30 och 70 år, bidrog till givande samtal och olika perspektiv. Den generella uppfattningen är att det är svårt att nå yngre personer eller personer som befinner sig ”mitt i livet” och har fullt upp med arbete och familj. Vi fick intrycket av att den digitala formen i sig lockat samtliga deltagare och två av dem uttryckte att detta var helt avgörande för deras deltagande eftersom de inte har tid att delta i fysiska träffar på grund av transportsträckor etcetera, berättar My.

Trots att det digitala upplägget verkar ha passat deltagarna har det kommit in färre anmälningar än de hoppades på.

Det är skört med för små grupper vid sjukdomsbortfall eller liknande. Större grupper kan också sänka förväntningarna på att alla ska bidra aktivt till samtalet och göra det lättare att sitta helt tyst en stund om man önskar det. Vi har valt att fortsätta hålla anmälan öppen och förhoppningsvis utökas grupperna något, säger My. 

Hon reflekterar vidare över hur dynamiken förändras när cirkeln sker digitalt i stället för fysiskt.

- Samtalen flöt på bra och ordet fördelades jämnt mellan deltagarna. Bara vid några enstaka tillfällen uppstod en situation där två personer började prata samtidigt, men sådana situationer kan naturligtvis uppstå vid fysiska träffar också. Som läsledare upplevde jag dock att de tysta stunderna var svårare att hantera digitalt än vid fysiska träffar. Det är intressant att reflektera kring alla de signaler, stämningar och känslor som man uppfattar med sina sinnen under fysiska träffar. Man har en annan känsla för om tystnaden är en stund för tanke och reflektion eller om deltagarna väntar på att läsledaren ska föra samtalet vidare. Detta var inte lika lätt att uppfatta digitalt och det gjorde det svårare att avgöra om jag själv skulle säga något eller avvakta.

Både My och deltagarna ser fram emot att fortsätta med de digitala cirklarna. 

- Samtliga deltagare uttryckte sig mycket positiva till träffarna och alla sa att de ville fortsätta. Som läsledare känner jag att jag verkligen träffat deltagarna och redan känner dem lite grann. Utforskandet av texten var otroligt spännande och det fann ingen brist på tolkningar, reflektioner och fördjupade resonemang. Känslan än så länge är övervägande positiv! Närheten fanns där, trots att vi möttes på skärm.

Shared Reading och Litteraturbanken

Det är inte alltid lätt att hitta rätt text till Shared Reading – delvis av upphovsrättsliga skäl och delvis för att det ställs det höga krav på texternas karaktär.

Anders Olsson och Immi Lundin har i samarbete med Litteraturbanken plockat fram ett urval av noveller och dikter som fungerar utmärkt för Shared Reading samtal. Dessa texter kan ni hitta på Litteraturbankens hemsida under rubriken Shared Reading. Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. 

Litteraturbankens hemsida

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter