• Communitykulturcentrum får 250 000 kronor för att stärka och utveckla communitykulturen i Skåne. Bild från läsningen av Alexandra Pascalidous bok Mammorna, arrangerat av Södra Communityteatern och Sommarscen Malmö, i samarbete med In-Discourse och Culturestream. Foto: Roozbeh Emad

Region Skåne satsar 3,6 miljoner kronor på kulturprojekt

30 projekt inom kulturområdet får stöd. Projekten finns inom områdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik och teater och de äger rum på många olika platser i hela Skåne.

Projekten representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten. Detta är årets andra fördelning av utvecklingsbidrag, där det kom in 143 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 25 miljoner kronor.

Höstens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes nya kulturplan; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Några projekt som fått utvecklingsmedel

Alltet får 110 000 kronor till Rättegången, en nyskriven kammaropera som ska sättas upp i den autentiska rättegångssalen i Dalby tingshus våren 2021. Publiken blir åskådare till en rättegångsprocess på samma sätt som byborna blev under 1700-talet, och Alltet vill i uppsättningen jämföra det gamla by- och bondesamhället med vår nutid. Musik och text står i centrum när två solister, en mindre manskör och orkestern Ars Nova Ensemble gestaltar rättegången mot en kvinna som är oskyldigt anklagad för brott. Genom operan vill projektet även uppmärksamma landsbygden och därigenom nå en ny publik, lokalt och regionalt.

Communitykulturcentrum får 250 000 kronor till ett projekt som består av tre fristående delar som ska utveckla och stärka communitykulturen i Skåne. Projektet ska ge fler kommuner kompetens i att använda verktyget och modellen som communitykonst och kultur innebär. Fler kommuninvånare ska ges möjlighet att delta i projekt som initieras lokalt. Under första halvan av 2021 besöker organisationen Kristianstad, Burlöv, Helsingborg och stadsdelen Nydala i Malmö för att i samverkan med lokala organisationer och i workshops skapa communitykonst och kultur utifrån invånarinitiativ.

Swedish Ecstasy Film får 150 000 kronor till projektet Barn filmar Malmö. Genom filmkameran ska barn på Malmös förskolor skildra sin stad med filmkamera. Projektet ska stärka barnens röster genom att lyfta fram barnens syn på den stad de lever i. Resultatet blir ett exempel på hur professionella kulturutövare i dialog med civilsamhället kan bidra till åsiktsbildning och delaktighet.

Åstorps kommun får 70 000 kronor för att kunna bjuda in en konstnär till ett konstnärsresidens som en del av samverkansprojektet Grevar och gruvor. Konstnären ska leva och verka i Åstorp för att lära känna och undersöka platsen samt skapa dialoger kring kommunens nuvarande och framtida identitet. Grevar och gruvor är ett samverkansprojekt som undersöker vad det innebär att vara lokal i en global värld samt vad det innebär att förstå en plats. I projektet ingår - förutom Åstorps konsthall - även Röstånga Konsthall och Tjörnedala konsthall samt konstmuseerna i Ystad och Malmö. Projektet startar hösten 2020 och pågår fram till våren 2022.

Alla beviljade projekt finns beskrivna under Beviljade bidrag

Samtliga beviljade projekt

Alltet, Rättegången (110 000 kr)
Bobbi Lo Produktion, Reali-tea (160 000 kr)
Communitykulturcentrum, Tre delar i kompetensbygge (250 000 kr)
Dela Kakan - Gardeproductions AB, Amfi #5 MORAL ENLIGT MEDEA (150 000 kr)
Folkets Bio i Malmö, Måndagsfönstret (100 000 kr)
Föreningen Schhh, Från en ny position (137 000 kr)
Höör Barock, Höör Barockfestival 2021 (65 000 kr)
Karavan, Cirkus Lab (180 000 kr)
Konstnärernas Kollektivverkstad Nordvästra Skåne, Förstudie (49 000 kr)
Kulturföreningen Christinas Wänner, Rockslottet Christinehof (150 000 kr)
Kulturföreningen Theatron, Resande Teatersällskapet (200 000 kr)
Litteratursällskapet Helsingborg, Litterär plattform Nordvästra Skåne (104 000 kr)
M:brane, M:Brane 2021 (80 000 kr)
Malmö Dockteater, Såhär är det alltid (245 000 kr)
Manegen, Manegen i Skåne 2021 (83 500 kr)
MWmusica, TANGO 21-22 (150 000 kr)
Neverday, Regional- och intraregional matchning av Skånes professionella kulturliv inom film (86 875 kr)
Potatopotato, BRÅK (200 000 kr)
ReAct! – Action moving/Social Site Specific, Endangered Species (120 000 kr)
Röstånga Konsthall, Röstånga Konsthalls digitala minne (52 000 kr)
Seriefrämjandet, Nordiskt seriearkiv (120 000 kr)
SPECT scenkonst, Walk in my shoes (150 000 kr)
Spelmansgården, Skånska skrönor på Folkrot (33 400 kr)
Stiftelsen Lekoseum, Bevara BRIO-arkivet i Osby (100 000 kr)
Swedish Ecstasy Film, Barn filmar Malmö (150 000 kr)
The Art & Confusion Project, Under a Light of Amber (120 000 kr)
Waileth & Bardon, Vem är arg? (100 000 kr)
Wemmenhög Härads Fornminnes- och Hembygdsförening, Barnens Svaneholm (50 000 kr)
Åstorps kommun, Grevar och gruvor – Vem är Åstorp? (70 000 kr)
Örkelljunga kommun, Drakabygget (85 000 kr)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter