• Malmö Opera är en av alla de kulturinstitutioner i Skåne som drabbats hårt av de publikrestriktioner som införts på grund av pandemin. Foto: Werner Nystrand

Region Skåne fördelar 22,1 miljoner kronor i krisstöd till skånska kulturinstitutioner

Covid-19 har slagit hårt mot stora delar av kulturlivet och medfört intäktsbortfall, utebliven publik och inställd verksamhet. Ett ökat statsbidrag fördelas nu till 12 kulturverksamheter i Skåne.

Statens kulturråd har för 2020 fått 150 miljoner extra i krisstöd från regeringen till regional kulturverksamhet för att kompensera för pandemins negativa konsekvenser. För Region Skåne innebär beslutet en ökning av statsbidraget för 2020 på 22 148 000 kronor. Pengarna ska användas för att stärka de 21 verksamheter som redan sedan tidigare får statlig finansiering via Region Skånes kulturnämnd.

Regions Skånes fördelning av krispengarna är baserad på uppgifter som samlats in från verksamheterna vad gäller dels verksamheternas intäktsbortfall på grund av pandemin fram till den 31 augusti, dels prognosticerat minusresultat för hela år 2020. Av de 21 verksamheterna som stödet riktas till är det 12 verksamheter som beviljas stöd. De 22,1 miljoner kronor som fanns att fördelas räcker dock enbart för att täcka en del av verksamheternas totala förluster.

Krisstödet ska värna om den kulturella infrastruktur som byggts upp och utvecklats under lång tid i Skåne, vilket ska bidra till att säkerställa förutsättningarna för ett rikt och tillgängligt kulturliv även efter pandemin.

Fördelning av det statliga krisstödet

 • Helsingborgs museer – 1 327 000 kr
 • Helsingborgs Stadsteater – 1 265 000 kr
 • Helsingborgs Symfoniorkester – 1 126 000 kr
 • Kulturen Lund – 1 887 000 kr
 • Malmö Konstmuseum – 348 000 kr
 • Malmö Live Konserthus/Malmö Symfoniorkester – 3 010 000 kr
 • Malmö Museer – 1 439 000 kr
 • Malmö Opera och Musikteater – 9 578 000 kr
 • Musik i Skåne/Musik i Syd – 982 000 kr
 • Regionmuseet Kristianstad – 554 000 kr
 • Skånes Dansteater – 602 000 kr
 • Skånes Hemslöjdsförbund – 30 000 kr

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter