• Matta med en Hilma af Klint tavla som motiv. Fotograf: Susanne Lindblad.

  • Föräldrar och barn läser tillsammans på Moderna museet. Fotograf: Susanne Lindblad.

Nya Bokstartsspår

Under tre år har Region Skånes kulturförvaltning fått bidrag från Kulturrådet för att utveckla Bokstart i Skåne. Idag jobbar 26 av Skånes 33 kommuner med Bokstart.

Under 2020 utvidgades Bokstarts språkfrämjande arbete i Skåne till fyra museer och Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö (BUFF).

Trots att en del av arbetet med Bokstart har stannat av på grund av pandemin, händer det en hel del på de skånska biblioteken. Bokstartspionjärer är i full gång med att utforska Bokstart i digitala forskningscirklar på Malmö universitet. Nya spår har upptäckts och vi delar här ett axplock ur de Bokstarts-projekt som pågår i Skåne. 

Bokstart på Moderna museet i Malmö

Konstnären Hilma af Klint skulle ha gillat dettaUnder 2020 har vi inlett ett samarbete med Moderna museet i Malmö som i sin tur har inlett ett fint samarbete med Bellevuegårdsbiblioteket. Under hösten arrangerar biblioteket och museet tre workshops tillsammans på temat ”Lek med färg och form”. Med hjälp av konsten leker och upptäcker föräldrar och barn färger och former, och tillsammans med bibliotekarier och konstpedagoger sätter de ord på vad de upplever. Leken utgår från verk av konstnären Hilma af Klint (med anledning av den pågående utställningen på Moderna Museet Malmö) och passande pek- och bilderböcker. Till workshoparna har museet gjort en matta av ett av Hilmas verk i naturlig storlek (3,3 gånger 2,4 meter). Mattan blir ett återkommande inslag under samtliga workshops.

Berättandets magi och sagoyoga för framtida bebisar i Kävlinge

Kävlinge bibliotek (Bokstartspionjärer) planerar att förstärka sina kompetenser inom sagopedagogik och barnyoga. Detta genom att lära sig nya pedagogiska metoder, tillverka sagomaterial, skriva egna yogasagor och lära sig spelteknik med dockor. Genom dessa utbildningar görs en långsiktig investering i verksamheten som stärker bibliotekarierna i sin yrkesroll.

Bibliotekarierna kommer att genomföra olika sagoinsatser på biblioteken i Kävlinge kommun. Parallellt kommer de inom forskningscirklar att utforska hur de nya metoderna bidrar till språkstimulans och språkutveckling för barn upp till 3 år.

Biblioteksmaskoten Fabel får ett småsyskon i Svedala

Svedalas Bokstartsfokus kretsar kring hur de kan få fler vuxna i små barns närhet att bli läsande förebilder och hur de kan nå ut till fler småbarnsfamiljer, även de som inte vanligtvis besöker biblioteket. Bibliotekarierna planerar att inreda ett väntrum på barnavårdscentralen med Bokstartsmaterial och bokpåsar för barn på 0-3 år, samt pocketböcker för vuxna. De kommer även att anordna bokfrukostar för föräldralediga på biblioteket, och om möjligt en liten större ”Bokstartslördag” med olika aktiviteter och bokgåvor där de i samarbete med barnhälsovården bjuder in 1- till 2-åringar. De har också anlitat en konstnär till att vidareutveckla sin biblioteksmaskot Fabel, som ska få ett småsyskon och en vuxen.

Ystad utforskar Bokstart i samarbete med förskolan

Föräldrar till barn på 0 till 2 år på förskolan står i fokus. På olika sätt kommer de att delges budskapet om att det finns en stark koppling mellan högläsning och ett rikt språk. Detta kommer att göras genom bokgåvor, små filmer, bokstartspåsar, kapprumsbibliotek, lässmittande insatser på föräldramöten och en familjedag på biblioteket.

Genom att ”omfamna” föräldrar med alla dessa språk- och läsfrämjande upplevelser hoppas bibliotekarierna att inspirera föräldrar till mer läsning på hemmaplan, med en förhoppning om att särskilt nå ut till läsovana familjer.

Testpiloten Örkelljunga har nått 142 barnfamiljer genom bred samverkan

Örkelljunga bibliotek har implementerat sin Bokstartsverksamhet genom samverkan med förskolor, barnhälsovården och Svenska kyrkan. Bibliotekarier har åkt ut och berättat om Bokstart för personal på förskolor, i barnhälsovården och i kyrkans öppna verksamhet, och parallellt organiserat babycaféer på biblioteket. Detta har lett till att 142 barnfamiljer har fått en välfylld Bokstartskasse med tre böcker, Kulturrådets broschyr ”Språket börjar med dig”, informationsblad om språkutveckling i olika åldrar och inbjudan till Bokstartskalas. Flera av föräldrarna har kommit till biblioteket, där de har fått lånekort och svar på många frågor!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter