• I boken "En droppe midnatt" av Jason Timbuktu Diakité är hip hop ett självklart tema.

Lund Läser och hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet

Folkbiblioteken i Lund har fått bidrag inom experimentspåret för att ägna en del av det större projektet Lund Läser åt att arbeta med hip hop som ett sätt att inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i sin skrivprocess.

Projektet Lund Läser

Lund Läser är sedan ett sedan år 2016 återkommande projekt. Det är ”Lunds största bokcirkel”, där en bok väljs ut och köps in i stort antal – 2000 pocketböcker detta år – och delas ut runtom i kommunen på folkbiblioteken och under arrangemang såsom Skördefesten och Kulturnatten, eller på besök i andra verksamheter. Utifrån boken, eller teman i boken, hålls sedan bokcirklar, föreläsningar och annan programverksamhet på biblioteken runtom i kommunen.

Cecilia Lindgren, projektledare för Lund Läser, berättar mer om projektet.

- Vi har flera kriterier för vilken bok vi väljer: det ska vara en bok som passar en så bred målgrupp som möjligt, den ska kunna ha någonting som tilltalar både 16-åringar och 90-åringar. Den ska vara välskriven, av en svensk författare och vara en bok som har potential att bli en klassiker. Den ska finnas även inläst så att man kan lyssna på den, och det är ett plus om den finns som lättläst. Det ska finnas många ämnen kopplade till boken, för vi vill inte bara ha vanliga klassiska bokcirklar och boksamtal, utan alla möjliga typer av författarbesök och föreläsningar, som på ett eller annat sätt kan kopplas till den här boken.

År 2016 valde de boken ”Allt jag inte minns” av Jonas Hassen Khemiri, och året därpå blev det Sara Lövestams ”Skarven” för barn. I år har de valt boken "En droppe midnatt" av Jason Timbuktu Diakité. 

- Tanken är att Lund Läser ska verka kommunenande, då vi sprider ut programmet över hela kommunen. Vi märkte båda de tidigare gångerna att folk åkte runt mellan de olika stadsdelsbiblioteken för att besöka programmen knutna till projektet – många för stadsdelsbiblioteken nya besökare, berättar Cecilia. 

Hip hop som ingång till läsning och skrivande som del i projektet

- Då vi den här gången har valt boken "En droppe midnatt", känns musik som ett jätteviktigt tema att ha med. Hip hop-projektet innebär att vi bjudit in forskaren Andrea Dankic att dels hålla i två workshops på två stadsdelsbibliotek och dels att hålla en föreläsning på stadsbiblioteket där hon presenterar sin avhandling "Att göra hiphop : en studie av musikpraktiker och sociala positioner". 

Workshoparna

Hip hop-workshoparna ägde rum på stadsdelsbiblioteken på Linero och Klostergården – speciellt utvalda då de har ett etablerat samarbete med fritidsgårdarna, med baktanken att nå en målgrupp som kanske inte normalt sett använder sig av biblioteket. Matilda Lindhe Persson på Lineros bibliotek berättar att tyvärr har kommunikation och samarbete blivit haltande under pandemin, vilket kan vara en anledning till att det dessvärre inte kom någon på workshopen på Lineros bibliotek.  

- För att nå unga vuxna med programverksamhet måste vi jobba med samverkan och nätverkande. Vi har ett lokalt nätverk som heter ”Tillsammans för Linero” där kärnan utgörs av bibliotek och fritid, som i vanliga fall träffas regelbundet för att sprida information och planera gemensamma aktiviteter, men nätverket är just nu ganska vilande på grund av pandemin, berättar Matilda. 

Ingen hade heller anmält sig till workshopen på Klostergårdens bibliotek, men trots det dök fem ungdomar upp när den väl drog igång. Biblioteket bjöd på fika och Andrea Dankic berättade om hip hopens historia, med exempel på hur den speglar både dagshändelser och historiska skeenden. 

- Ungdomarna var samtliga mycket insatta och skrev texter själva. De tycktes uppskatta det hon berättade om, och att det ju bekräftade deras intresse: att hiphopen är viktig på olika plan, har en egen legitimitet, berättar Berit Hedman, bibliotekarie på Klostergårdens bibliotek. 

Hon tillägger dock att en av ungdomarna i efterhand berättade att hen tyckte det blev för akademiskt och hade önskat sig mer tips och trixt, då hen själv skriver texter. Kanske något för andra bibliotek att ha i åtanke om de själva ska anordna liknande workshops: att lägga krut på det praktiska, mer verkstad.

Berit betonar också vikten av samverkan med fritidsgården, som de har ett etablerat samarbete med på flera plan, där den rumsliga närheten underlättar. 

- Naturligtvis gör det lättare att samarbeta när man slipper ringa varandra, vi sitter i samma arbetsrum.

Andra erfarenheter

Lund har även tidigare arbetat med hip hop som ingång till ungas egna skapande. I projektet "Fördjupade författarprojekt för gymnasiet" fick en av Lunds gymnasieskolor pengar via biblioteket för att under ett år jobba med hip hop som ingång till lyrik. 

- Det var så himla bra! För lyrik kan ju ha en lite avskräckande klang för en del, men om man kan få in det som hip hop istället, och lära sig att sitta och räkna stavelser genom att klappa rytmer och sådär... ja det var jättehäftigt, berättar Cecilia Lindgren.

Hon får en fråga om vad hon anser är framgångsfaktorer när det kommer till att arbeta med ungas egna skapande.

- Oj, den är värd ett svar på tio timmar bara den frågan! Ett tankefel jag tror att många gör är tänka att bara för att man är i en viss ålder så tycker man per automatik om samma saker. Så tänker vi ju inte om 50-åringar. Och också komma ihåg att det inte alltid är helt lätt för unga att planera, då de har så mycket annat i skolan och på fritiden. Då tänker jag att det kan vara lättare för dem att vi har ett utrymme där de är välkomna och att vi finns där för dem. Men kanske inte att de måste vara där just torsdagar klockan fyra, för det passar kanske inte med just torsdagar klockan fyra. 

Hon tänker att biblioteken kan fungera som möjliggörare för aktiviteter med ungdomar, och att det inte alltid behöver vara så uppstyrt.  

- Jag tror att man i den åldern aboslut kan vara intresserad att vara någonstans där det är vuxna som ordnar saker och så, men till en viss gräns – man vill sköta det lite själv. Det får inte vara för uppstyrt med någon som säger vad man ska göra och inte göra, utan mer ge unga möjlighet att prova på saker och göra saker själva. 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter