KulturCrew – en regional modell för ungas delaktighet

Riksteatern Skåne har blivit beviljade 500 000 kronor av Region Skånes kulturnämnd för att tillsammans med bland andra Musik i Syd fortsätta utveckla arbetet med KulturCrew i Skåne.

KulturCrew är en modell för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande när det gäller kulturarrangemang i skolan och på fritiden. Syftet är att ge de deltagande eleverna kompetens, ansvar och ökad delaktighet inom såväl praktiskt arrangörskap som övergripande om hela kulturområdet.

Ett KulturCrew består av en grupp ungdomar som får chansen att arbeta praktiskt med olika typer av kulturarrangemang. Målet är att fler unga i kommunerna ska ta del av kultur och att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och andra mötesplatser för unga i kommunerna.

Riksteatern Skåne har sedan 2016 tillsammans med Musik i Syd samarbetat med flera kommuner i Skåne för att etablera och utveckla arbetet med KulturCrew. I dagsläget används modellen i 12 skånska kommuner. Nu vill Riksteatern Skåne tillsammans med Musik i Syd utveckla modellen till att omfatta fler skånska kommuner och att fler organisationer från alla olika konst- och kulturområden ska vara engagerade.

En regional samordnare anställdes hösten 2019 för att bland annat ansvara för regionala utbildningsdagar, fungera som stöd och resurs för de delregionala och kommunala samordnarna, utveckla en gemensam kommunikationsstrategi, arbeta för att fördjupa den kommunala förankringen och sprida konceptet till fler kommuner, utveckla samarbetet med kulturinstitutionerna och andra aktörer från kulturlivet samt fungera som kontaktperson på nationell nivå.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter